Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș , discuții cu mediul de afaceri, vineri, la Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud

În această dimineață ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a participat la o întâlnire organizată de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud care a avut ca și scop identificarea problemelor generale și specifice cu care se confruntă agenții economici, în domeniile coordonate de Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP), astfel încât să se creeze un cadru optim pentru funcționarea, în bune condiții, a firmelor din județ . Alături de ministrul Ioan Deneș , la eveniment au participat și președintele Consiliului Județean, Emil – Radu Moldovan, prefectul Județului Bistrița – Năsăud, Ovidiu-Victor Ferenț, deputatul Daniel Suciu și reprezentanți ai firmelor care activează în acest județ.
Ministrul Apelor și Pădurilor le-a prezentat participanților prioritățile instituției în ceea ce privește obiectivele de investiții desfășurate de MAP în acest județ, precum și aspecte legislative de interes pentru agenții economici, precum modificările la Codul Silvic şi la Regulamentul de valorificare al masei lemnoase. De asemenea, Ioan Deneș s-a referit la schimbarea opticii și a mentalității în silvicultură, precum și la proiectele de acte normative la care lucrează specialiștii din minister, în domeniul managementului forestier. Referindu-se la investi iile derulate de Ministerul Apelor și Pădurilor, demnitarul a menționat că valoarea totală a lucrărilor pentru județul Bistrița – Năsăud se ridică la 173 milioane de lei, din care 171,3 milioane de lei pentru lucrări din domeniul gospodăririi apelor și 1,7 milioane de lei lucrări în domeniul silvic. În anul 2018, se vor recepționa 3,825 km de lucrări de consolidare de mal și 1,2 km reprofilare albie. În ceea ce privește proiectele finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, ministrul a vorbit despre proiectul „Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud” , proiect cu o valoare totală de 27,8 milioane de euro. Acumularea Colibița este amplasată pe cursul râului Bistrița Transilvană, afluent al râului Someș, la 40 de km amonte de municipiul Bistrița, între localitățile Bistrița Bârgăului și Mita. Cele 12 localități care vor fi apărate împotriva inundațiilor au aproximativ 114.000 locuitori, ceea ce reprezintă 36% din populația județului Bistrița-Năsăud. Printre lucrările din cadrul acestui obiectiv de investiții se numără:
– Asigurarea și protejarea resurselor de apă din care se alimentează localitățile;
– Asigurarea apărării împotriva inundațiilor a populației, a obiectivelor social-economice și cultural-istorice, a infrastructurii și a terenurilor agricole;
– Combaterea proceselor de eroziune a solului și a albiilor;
– Asigurarea unei stări de echilibru a regimului hidrostatic și hidrodinamic a apelor subterane;
– Protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător și a standardelor de viață.
De asemenea, este propus spre finanțare, din fonduri externe nerambursabile proiectul ”Amenajare Vale Ilișua, aval de confluența cu Vale Strâmbă, județul Bistrița-Năsăud”, cu o valoare estimată a investiției de 38,5 milioane de euro. Prin proiect sunt vizate lucrări de creștere a capacității de atenuare a viiturilor prin realizarea acumulărilor nepermanente de la Molișet (pe Valea Lungă amonte loc. Molișet) și Șendroaia (pe râu Ilișua amonte loc. Târlișua), punerea în siguranță a lucrărilor de amenajare și apărare împotriva inundațiilor existente, precum și lucrări noi de amenajare a râului Ilișua și afluenți.
În cadrul reuniunii a avut loc și o sesiune de întrebări și răspunsuri.
DIRECȚIA DE COMUNICARE

Be the first to comment

Leave a Reply