Se poate ! Ordonanță de Urgență pentru perdele forestiere de protecție

Guvernul a adoptat, astăzi, la propunerea Ministerului Apelor și Pădurilor, Ordonanța de Urgență pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. Ordonanța de urgență pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie a fost adoptată ținând seama de faptul că la nivel naţional s-au înregistrat în ultimii ani fenomene de înzăpezire a căilor de comunicaţie ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice şi, uneori, a furtunilor de zăpadă, cu implicaţii majore asupra desfăşurării circulaţiei rutiere, ducând, în unele cazuri la izolarea localităților, cu efecte negative asupra siguranței oamenilor. Pentru protejarea căilor de comunicații împotriva înzăpezirii, perdelele forestiere de protecție s-au dovedit soluția cea mai eficientă, acestea acționând ca parazăpezi biologice. Având în vedere că plantarea perdelelor forestiere se poate face numai primăvara şi toamna, dar și pentru urgentarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenurilor pe care urmează să se realiza perdele forestiere deprotecție, era necesară adoptarea în regim de urgență a măsurilor de corectare a anexei la Legea nr.289/2002, prevăzute în această Ordonanță de urgență. Măsurile stabilite prin această Ordonanță de Urgență asigură realizarea unui cadru juridic care să permită realizarea perdelelor forestiere de-a lungul căilor de comunicații și transport de interes național, cu asigurarea unei drepte și prealabile despăgubiri în favoarea proprietarilor de terenuri supuse exproprierii, în condițiile respectării dreptului de proprietate. De asemenea, prevederile acestei Ordonanțe de urgență conduc la asigurarea condiţiilor de desfăşurare a traficului pe autostrăzile şi drumurile naţionale în perioada de iarnă, prin diminuarea considerabilă a cantităţii de zăpadă care se depune pe carosabil ca urmare a vânturilor laterale și determină reducerea considerabilă a costurilor legate de deszăpezirea mecanizată a drumurilor naţionale şi autostrăzilor. Existența perdelelor forestiere asigură protecția autostrăzilor și drumurilor naționale împotriva înzăpezirilor cauzate de ninsorile abundente și a viscolelor puternice, asigură condițiile necesare circulației autovehiculelor în sezonul rece, reducând, totodată, timpul de deplasare în astfel de perioade. Realizarea perdelelor forestiere de protecție a căilor de comunicație este obligatorie, indiferent de titularul dreptului de proprietate. Totodată, realizarea perdelelor forestiere de protecție reprezintă una din modalitățile de majorare a suprafețelor de pădure.

Be the first to comment

Leave a Reply