Adriana Petcu, Împuternicit Guvernamental pentru aplicarea Acordului hidrotehnic româno-ungar

În perioada 24 – 26 aprilie 2018 s-a desfășurat la Băile Felix cea de a XXIX-a Sesiune a Comisiei hidrotehnice româno-ungare în domeniul gospodăririi apelor de frontieră. Delegația română care a participat la Sesiunea a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare a fost condusă de doamna Adriana Petcu, secretar de stat în cadrul Ministerul Apelor și Pădurilor, în calitate de Împuternicit Guvernamental pentru aplicarea Acordului hidrotehnic româno-ungar. Acordul asigură baza legală pentru abordarea problemelor de gospodărire calitativă și cantitativă a cursurilor de apă transfrontieră, schimbul de date hidrologice, coordonarea unor acțiuni pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră pentru cursurile de apă Tur, Some , Crasna, Ier, Barcău, Crișul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb şi Mureş. Pe ordinea de zi a Sesiunii au fost incluse problemele privind colaborarea celor două Părţi în domeniul gospodăririi apelor, iar în cadrul întâlnirii s-a analizat modul de realizare a sarcinilor stabilite de Comisie la Sesiunea anterioară, modul de îndeplinire a obligațiilor care rezultă din Regulamentele de aplicare a prevederilor Acordului, precum şi activitățile desfășurate până la Sesiunea a XXIX-a a Comisiei, în domeniile: apărarea împotriva inundaţiilor, urmărirea calității apelor de frontieră pe bază de analize sistematice, schimbul de informaţii meteorologice, hidrologice şi avertizări cu privire la fenomenele periculoase şi poluări accidentale, precum urmărirea funcţionalității lucrărilor hidrotehnice. În urma analizei activității desfășurate între România și Ungaria, colaborarea dintre autoritățile de gospodărirea apelor dintre cele două Părți este considerată un succes, acestea îndeplindu- și sarcinile rezultate din aplicarea Acordului. Ca și instrument de lucru deosebit de important în evaluarea calității cursurilor de apă transfrontaliere, Împuterniciții celor două guverne au aprobat reactualizarea „Regulamentului pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară”, în conformitate cu prevederile Directivelor europene. În domeniul apărării împotriva inundațiilor Părț ile au reușit să finalizeze de comun acord procesul de negociere pentru stabilirea domeniul de aplicare a Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor și au fost convenite următoarele activități care vor contribui la finalizarea reactualizării Regulamentului.
În cadrul reuniunii, doamna Adriana Petcu, în calitate de Împuternicit guvenamental al Părții române, a subliniat importanța pe care România o acordă cooperării în domeniul apelor cu Ungaria, precizând că experienţa avută până în prezent ne-a demonstrat utilitatea acestei colaborări atât în perioadele în care nu se manifestă fenomene periculoase, dar mai ales în momentele critice din perioadele de inundaţii şi poluări accidentale. Totodată a precizat că cele două țări au un instrument financiar comun foarte important al Uniunii Europene şi anume Programul Interreg V – A România–Ungaria 2014-2020 în cadrul căruia autorităţile hidrotehnice româno-ungare au depus spre finațare proiecte care au ca scop prevenirea degradării lucrărilor hidrotehnice în sectorul de apărare împotriva inundaţiilor produse pe cursuri de ape şi asigurarea condiţiilor optime de funcţionare şi intervenţie în caz de inundaţii în zona de frontieră româno – ungară. Hotărârile adoptate în comun de ambele țări prin Protocolul Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare reprezintă sarcinile pe care Părţile le au de efectuat în viitorul an de activitate. La finalul întâlnirii, Împuterniciții Guvernului României şi cel al Guvernului Ungariei au semnat Protocolul Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare. Reuniunea a avut loc în baza prevederilor Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta, la 15 septembrie 2003, intrat în vigoare la data 17 mai 2004 și aprobat prin HG 577/2004.

Be the first to comment

Leave a Reply