Ședință extraordinară la Consiliul Județean Buzău, JOI, 11 IANUARIE 2018 , ora 10,oo

PROIECTE DE HOTARÂRE:
1. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitul secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2017;
2. Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 11.879.000 lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau
capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018;
3. Aprobarea proiectului,,Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ” Vasile Voiculescu” Buzău, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 ” Îmbunătățirea Mediului Urban și Conservarea, Protecția și Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural, Forma Actualizată II”.

Be the first to comment

Leave a Reply