Şedinţă ordinară la Consiliul Judeţean, JOI, 21 DECEMBRIE 2017, ora 10″.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
1. Execuţia bugetuiui propriu al Judeţului Buzău pe trimestru! IV 2017 pe cele două sectiuni;
2. Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Judeţului Buzău pe anul 2017;
3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Şcolar de Educaţie incluzivă Buzău;
4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;
5. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „George Oprian” Buzău;
6. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
7. Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2018;
8. Aprobarea tarifelor de prestări servicii la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău;
9. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 305/2017 privind acordarea de premii speciale elevilor din Judeţul Buzău care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şi internaţionale kn anul şcolar 2016-2017 precum şi profesorilor coordonatori;

10. Completarea Hotărârli Consiliului Judeţean Buzău nr. 219/2011 privind darea in administrarea Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Buzău a bunurilor imobile cu teren aferent proprietate publică a Judeţului Buzău in care îşi desfăşoară activitatea;
11. Modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
12. Stabilirea componentei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
13. Aprobarea modificării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău respectiv Muzeului Judeţean Buzău aprobate prin Hotărârile Consiliului Judeţean Buzău nr, 274 şi 235/2016;
14. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău ;
15. Aprobarea formei actualizate a statuiui de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
16. Aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău;
17. Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău in anul 2018;
18. Stabilirea salarillor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatui de specialitate propriu al Consiliului Judeţean Buzău – familla ocupatională „Administratie”;
19. Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcţiei Judeţene de Evidentă a Persoanelor Buzău familia – ocupaţională „Administraţie”;
20. Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Buzău – familia ocupaţională
„Administraţie”;
21. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Judetene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcţii specifice familiei ocupationale „Administraţie”;
22. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Judetean Buzău – funcţii specifice familiei ocupaţionale
„Administraţie”;

23. Stabilirea salarilior de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Judetean de Cultură şi Artă Buzău – funcţii specifice familiei ocupaţionale „Administraţie”;
24. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – functii specifice familiei ocupaţionale
„Administraţie”;
25, Stabilirea indemnizatiei administratorului unic şi a grilei de salarizare a
personalului la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL;
26. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Pleşco-Berca-Ojasca-Buzău şi retur, operatorului de transport rutier SC MILLENIUM TRANS SRL;
27. Aprobarea organizării si funcţionării Comisiei speciale judeţene pentru siguranta circulaţiei.

Be the first to comment

Leave a Reply