ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ Apele Române – Starea de reglementare a siguranței barajelor mici, de importanță locală, la sfârșitul anului 2017

În perioada 6 – 8 decembrie 2017, Ministerului Apelor și Pădurilor împreună cu Administraţia Naţională ”Apele Române”, a organizat şedința comună de bilanț a activității comisiilor teritoriale de avizare a stării de siguranţă a barajelor mici, de importanță locală.
Conform Legii siguranței barajelor nr. 466/2001, din această categorie de lucrări fac parte barajele, iazurile de decantare din industria minieră, lucrările hidrotehnice speciale etc.
Starea de siguranță a barajelor mici, de importanță locală, se analizează în cadrul a patru comisii de avizare organizate de Administraţia Naţională ”Apele Române”, pe principii teritoriale – Transilvania, Muntenia Vest, Muntenia Est si Moldova.
La sedințele comune au participat reprezentanți ai tuturor comisiilor teritoriale de avizare, specialiști din domeniul siguranței barajelor din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, A.N. ”Apele Române”, din mediul universitar, din rândul experților autorizați, precum și reprezentanți ai deținătorilor lucrărilor avizate.
În cadrul şedinţei comune au fost avizate, în vederea autorizării, un număr de 20 documentații de expertizare a unor baraje din toate bazinele hidrografice ale țării sau de realizare a unor lucrări de închidere și ecologizare a unor iazuri miniere.
Analiza activității din anul 2017 a Comisiilor Teritoriale a relevat unele aspecte importante privind starea de siguranță a barajelor, dintre care amintim: iazurile de decantare miniere reprezintă surse de risc pentru zonele adiacente și este obligația deținătorilor și a autorităților responsabile să asigure condițiile de siguranță pentru aceste lucrări; măsurile non-structurale și structurale recomandate în cadrul procesului de autorizare a acestor baraje trebuie realizate de către deținători la termenele stabilite și în condițiile recomandate prin expertize; legislația din domeniul siguranței barajelor trebuie corelată cu cea din domeniul protecției mediului în cazul unor lucrări aflate în arii naturale protejate; față de anul 2016, numărul barajelor mici, de importanță locală, neautorizate a scăzut de la cca. 35% la cca. 30%, la nivel național.
De asemenea, a fost discutată situația digurilor de apărare împotriva inundațiilor și au fost prezentate normele tehnice de aplicare a legislaţiei specifice siguranței digurilor de apărare împotriva inundațiilor, în conformitate cu Legea nr. 259/2010, modificată şi republicată în anul 2014. Procesul de elaborare a acestor norme va fi amplificat în anul 2018, când va începe și activitatea de autorizare a digurilor.
Concluziile ședinței de analiză au evidențiat menținerea stării bune de siguranță a majorității barajelor și digurilor de apărare împotriva inundațiilor, implicarea activă a specialiştilor din cadrul A.N. ”Apele Române” asigurând un management corespunzător al siguranței construcțiilor și amenajărilor hidrotehnice din patrimoniul propriu și controlul stării de siguranță a barajelor deținute de terți. Se impune, totuși, o îmbunătățire a acestei activități, inclusiv printr-o politică proactivă de resurse umane, prin care ar putea fi încheiate parteneriate cu instituțiile de învățământ superior tehnic de specialitate din principalele centre universitare ale țării.
Compartimentul de Comunicare și Relaţii cu Presa

Be the first to comment

Leave a Reply