INSTITUŢIA PREFECTULUI COMUNICAT DE PRESĂ

Programul naţional pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi gimnazial, precum şi preşcolarilor din unităţile de învăţământ de stat şi private, reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96/2002 şi, respectiv Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, au încetat în forma reglementată, urmare a Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 emisă în baza Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene. În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (4) din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, Comisia judeţeană pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, constituită prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 592/2017, s-a întrunit în şedinţă la sfârșitul lunii trecute, a fost informată de către Consiliul Judeţean Buzău că s-a finalizat procedura de negociere şi că s-au încheiat contractele de aprovizionare şi distribuţie a produselor, în cadrul Programului pentru şcoli, cu următorii furnizori: Pentru produse de panificaţie :
SC BOROMIR PROD SA , cu sediul în municipiul Buzău;
SC COMERCIAL SARAMIS SRL cu sediul în Gherăseni, judeţul Buzău.

Pentru fructe : SC ELCOMER ACHIZIŢII SRL, cu sediul în sat Nicoleşti, comuna Puieşti, judeţul Buzău; Pentru produse lactate : S.C. MERIDIAN SRL , cu sediul în municipiul Rm. Sărat.
Transportul şi distribuţia produselor la şcolile de stat şi private pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi pentru preşcolarii din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore a început din data de 13 noiembrie 2017.
Perioada contractuală este cuprinsă între 13 noiembrie 2017 – 28.02.2018, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional până la finalizarea procedurii de licitaţie publică care se va organiza după aprobarea ordinului comun al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind aprobarea documentaţiei standardizate de atribuire a contractelor / acordurilor– cadru de furnizare a fructelor, produselor lactate în cadrul Programului pentru şcoli al Romaniei . Graficul de distribuire al produselor din cadrul Programului sunt: Luni şi marţi – măr cu covrigi/ biscuiţi ;
Miercuri şi joi – lapte cu corn/baton ;
Vineri – produse lactate (iaurt) cu corn/baton
Programul se adresează unui număr de 44.849 beneficiari.
BIROUL DE PRESĂ

Be the first to comment

Leave a Reply