A 8-a ediție a Întâlnirilor franco-române pentru turism

Turism viticol și amenajarea teritoriului
O mai bună formare a personalului din turism înseamnă o investiție pe termen lung în
vizibilitatea acestui sector al economiei românești. Experiențele în acest sens ale diferiților actori
români din domeniu vor face obiectul dezbaterilor din cadrul celei de a 8-a ediții a Întâlnirilor
franco-române pentru turism, care se vor desfășura pe data de 24 noiembrie, între orele 9.30 și
16.30, la Centrul Judeţean de Cultură și Artă din Buzău.
Evenimentul este organizat de Institutul Francez din România și Consiliul Județean Buzău, cu
sprijinul Ministerului Educației Naționale, a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului
Profesional și Tehnic (CNDIPT), a Federației Industriei Hoteliere din România (FIHR), a Camerei
Franceze de Comerț și Industrie din România (CCIFR), a ISJ Buzău și Centrului Cultural Francofon
din Buzău.
Județul Buzău fiind una dintre cele mai importante zone viticole din România, discuțiile se vor
axa pe importanța turismului vinului și a impactului său asupra amenajării teritoriului.
Participanții – reprezentanți români și francezi ai unor întreprinderi din turism și domenii
economice conexe (servicii, agricultură, cultură), colectivități locale și instituții de învățământ –
vor încerca să identifice un pachet de soluții care să contribuie la îmbunătățirea infrastructurii
educaționale specializate în scopul atragerii unui număr mai mare de tineri români înspre
învățământul dual și meseriile din turism.
Proiectul bilateral Întâlnirile franco-române pentru turism: învățarea limbilor străine și formarea
în meseriile turismului : un sector în plină schimbare, care se desfășoară pe întreg cuprinsul țării,
în 2016 și 2017, este o platformă de reflecție comună asupra modului de organizare a
învățământului profesional în Franța și în România. El identifică nevoile de formare profesională
și modalitățile de adaptare a ofertei de educaționale profesionale a unităților de învățământ
pentru a răspunde nevoilor actorilor economici și educativi. Mobilizând experți din cele două
țări, Întâlnirile au fost concepute ca un instrument de schimburi științifice și de cooperare în
cadrul unor proiecte inovatoare de mobilitate și de parteneriat între instituții din domeniul
învățământului profesional și între colectivități locale din Franța și România.

Be the first to comment

Leave a Reply