Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară, LUNI, 02 OCTOMBRIE 2017 , ora 1300.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 48, având pe ordinea de zi PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea
B – Clădiri Publice.
Art.2. Secretarul judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.
BUZĂU, 27 SEPTEMBRIE 2017
PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Be the first to comment

Leave a Reply