Prin Dispoziția Președintelui nr. 271 din 21.06.2017, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară joi, 29 iunie 2017, ora 09:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse spre aprobare în ședința ordinară din 29 iunie:
1. Validarea mandatului de consilier județean al domnului Nicoare Iulian
2. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016
3. Rectificarea a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017
4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2017
5. Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – forma actualizată
6. Aprobarea Planului de integritate și a Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2016-2020 la nivelul Consiliului județean Buzău
7. Aprobarea promovării de către Teatrul ”George Ciprian” Buzău a proiectului ”TELE-ENCOUNTERS” în cadrul Programului Europa Creativă, subprogramul CULTURA 2014-2020
8. Aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Buzău – formă actualizată
9. Completarea și modificarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate/siturilor de importanță comunitară ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu
10. Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală și, respectiv, în Consiliul Director ale Asociației ”Clubul Sportiv Handbal Club Buzău 2012”
11. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
12. Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
13. Aprobarea modificarea nivelului unor posturi contractuale din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
14. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
15. Modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a Județului Buzău
16. Numirea temporară a domnului Ciobanu Adrian în funcția de director adjunct al centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
17. Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al județului Buzău” doamnei Adela Petre.
(publicat la 22.06.2017)

Be the first to comment

Leave a Reply