COMUNICAT DE PRESĂ

Precizări pentru restabilirea adevărului referitor la sumele încasate de la UAT Municipiul Buzău şi cheltuite de A.D.I „Buzău 2008”
Ca urmare a unor informaţii false, vehiculate într-un cotidian local din Buzău, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” (A.D.I. „Buzău 2008”) face următoarele precizări, pentru corecta informare a buzoienilor: În perioada 09.05. – 04.07.2016, Camera de Conturi Buzău a efectuat la Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Buzău (UAT Municipiul Buzău) un audit asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2015, urmat de Decizia nr.21/18.08.2016, în cadrul căreia se reţine următorul aspect cu privire la A.D.I.”Buzău 2008”:
– UAT Municipiul Buzău ar fi aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local alocarea din Bugetul local către A.D.I. „Buzău 2008” a sumei de 1.085.000 lei pentru efectuarea de investiţii, iar Asociaţia ar fi schimbat destinaţia acestor sume, utilizându-le pentru alte cheltuieli. Adevărul este că însăşi UAT Municipiul Buzău, ca unitate controlată, a contestat decizia emisă de Camera de Conturi Buzău, prin care se susţine existenţa unui prejudiciu în sumă de 1.085.000 lei. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor a Curţii de Conturi a României a admis acţiunea UAT Municipiul Buzău şi a dispus: ”Admiterea Contestaţiei nr. 19368/9.09.2016 înregistrată la Camera de Conturi Buzău sub nr. 1642 la data 09.09.2016 şi la Departamentul VI sub nr.VI/41596/17.11.2016, formulată de Unitatatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, judeţul Buzău, împotriva măsurii de la punctul 2 din Decizia nr.21/18.08.2016, emisă de Camera de Conturi Buzău”. Menţionăm faptul că suma de 1.085.000 lei reprezintă cotizaţia necesară bunei desfăsurări a activităţilor Asociaţiei şi pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia pe perioada 2011-2015. Având în vedere ca Municipiul Buzău are calitatea de asociat al A.D.I. ”Buzău 2008”, plata cotizaţiei reprezintă o obligaţie pe care şi-a asumat-o, prin HCLM Buzău nr. 276/2007, odată cu aderarea la această Asociaţie, al cărei membru fondator este. Cotizaţia se stabileşte prin hotărâri ale Adunării Generale a A.D.I. „Buzău 2008”, prin votul tuturor membrilor asociaţi, conform formulei de calcul aprobată prin hotărârea AGA nr. 16/30.07.2010.Referitor la nivelul salariilor pentru aparatul tehnic al Asociaţiei, acestea nu intra sub incidenţa Legii 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, deoarece aparatul tehnic al A.D.I. „Buzău 2008” este
personal contractual conform Codului Muncii. Mai mult, conform art. 11 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt entități cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Expresia de „utilitate publică” sau de „interes public” nu coincide cu noțiunea de „instituție publică” nici cu cea de „autoritate publică”. Considerăm că precizările de mai sus sunt mai mult decât suficiente pentru a demonstra lipsa de temei a afirmaţiilor false vehiculate în repetate rânduri de publicaţia locală despre care am făcut menţiune mai sus. Repetarea tendenţioasă a aspectelor reţinute în Decizia Camerei de Conturi Buzău, fără precizarea fundamentală că acea decizie a fost ANULATĂ de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României chiar în urma contestării sale de către Primaria Buzău ne îndreptăţeşte să considerăm că tendenţiozitatea materialelor de presă pe această temă este evidentă pentru orice om onest şi bine informat.
Compartimentul Administrativ, Secretariat, Relații Publice și Comunicare

Be the first to comment

Leave a Reply