25 de ani de la inițierea Programului LIFE în Europa

Ministerul Mediului, în calitate de Punct Național de Contact pentru Programul LIFE,
organizează în perioada 15 mai – 07 iunie 2017, la nivel național, o serie de evenimente
dedicate celebrării a 25 de ani de la inițierea Programului LIFE în Europa.
În acest context, marți, 16 mai 2017, Punctul Național de Contact pentru Programul LIFE,
împreună cu Secretarul General al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
și reprezentanți ai Direcției Biodiversitate au efectuat o vizită la fața locului, la Proiectul
Connect Carpathians LIFE 12/NAT/UK/001068, în care Ministerul Mediului are calitatea de
partener de proiect.
Proiectul a început în anul 2013, se va încheia în februarie 2019 și urmărește stabilirea unor
măsuri de conservare a speciilor de urs și lup, gestionarea conflictelor dintre oameni și
animalele sălbatice, refacerea unor habitate degradate și conștientizarea importanței
conservării peisajului și a valorilor sale pe suprafața a șapte județe și 17 situri Natura 2000.
Ministerul Mediului asigură susținerea guvernamentală și promovarea conservării pe termen
lung, iar Jandarmeria Română, în calitate de partener în cadrul proiectului, acționează
pentru controlul și prevenirea braconajului pe toată suprafața proiectului și pe toată durata
de implementare a acestuia, precum și în perioada de sustenabilitate (5 ani). În acest scop,
prin proiect au fost achiziționate echipamente (autoturisme de teren și ATV, două module
mobile) care să permită deplasarea rapidă și camparea echipelor de intervenție în teren, pe
arealul celor 7 județe.
Proiectul pune accent pe implicarea activă a comunităților locale și pe susținerea arătată de
acestea în menținerea și consolidarea patrimoniului natural și cultural al regiunii.

Be the first to comment

Leave a Reply