Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare

România a aderat la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice
(CMS) prin Legea nr. 13/1998 și a ratificat Acordul privind conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice (AEWA) prin Legea nr. 89/2000.
Pierderea capitalului natural constituie o preocupare majoră la nivel global deoarece
depindem de natură pentru materii prime, alimente, energie, aer și apă, care fac posibilă
viața.
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea păsărilor
sălbatice și Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a
speciilor de faună și floră sălbatică sunt principalele instrumente legislative pentru asigurarea
conservării și utilizării durabile a naturii în Uniunea Europeană, în special prin intermediul
rețelei ecologice Natura 2000, de situri valoroase din punct de vedere al biodiversității.
Cele mai frecvente presiuni antropice asupra păsărilor sălbatice sunt: modificarea practicilor
de cultivare a terenurilor, supra-pășunatul, pesticidele, modificările antropice ale corpurilor
de apă, reducerea conectivității habitatelor și a captărilor de apă din subteran, pescuitul și
poluarea.
Aproximativ 15 % din speciile de păsări sălbatice de la nivelul UE sunt aproape amenințate, în
declin, iar alte 17 % din specii sunt amenințate. Datorită faptului că populațiile multor specii
de păsări sălbatice migratoare și native din Europa sunt în declin, Uniunea Europeană a
introdus politici care să inverseze această tendință, prin interzicerea anumitor practici și
luarea unor măsuri de protecție și gestionare a habitatelor de cuibărire și de hrănire.
În baza prevederilor Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind
conservarea păsărilor sălbatice, țările UE trebuie să ia măsuri pentru menținerea speciilor
într-o stare de conservare favorabilă sau pentru restabilirea populațiilor speciilor
amenințate, la un nivel care să îndeplinească condițiile ecologice, științifice și culturale,
ținând cont de condițiile economice și de recreere. Anumite specii, enumerate în Anexa I a
Directivei 2009/147/CE constituie obiectul unor măsuri speciale de conservare a habitatelor,
pentru a li se asigura supraviețuirea.
Printre acestea se numără speciile pe cale de dispariție, speciile vulnerabile la anumite
schimbări ale habitatului, speciile cu efectiv redus al populațiilor sau cu o distribuție locală
limitată.
Obiectivul-cheie al strategiei UE în domeniul biodiversității este stoparea pierderii
biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice până în anul 2020 și refacerea acestora,
în măsura în care este posibil.
Majoritatea speciilor de păsări din România sunt păsări migratoare, care în timpul iernii, când
nu-și găsesc hrana, migrează în Africa, bazinul Mării Mediterane, în sudul Asiei și chiar în
bazinul Mării Negre. Primăvara, cele mai multe revin în emisfera nordică, unde găsesc
temperaturi favorabile pentru reproducere și creșterea puilor.
Alte specii de păsări migrează din zonele nordice ale Europei și din Siberia, pentru a ierna în
România. Rezervația Biosferei Delta Dunării este preferată pentru speciile de păsări de pasaj,
care se opresc pentru a se odihni și hrăni.
În ultimii 10 ani, statele Părți la CMS și AEWA au organizat “Ziua Mondială a Păsărilor
Migratoare”, pentru a sublinia importanța ecologică a acestor specii, presiunile și
amenințările existente și necesitatea protejării lor, printr-o cooperare internațională.
În fiecare an, în preajma zilei de 10 mai, se sărbătorește “Ziua Mondială a Păsărilor
Migratoare”, printr-o campanie de conștientizare publică, coordonată de Secretariatul
Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (UNEP/CMS),
Secretariatul Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice
(UNEP/AEWA), în parteneriat cu BirdLife International și Wetlands International.
Celebrarea “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare” având ca temă: „Viitorul lor este și
viitorul nostru – O planetă sănătoasă pentru păsările migratoare și oameni”, este legată
de obiectivele Programului Națiunilor Unite pentru o Dezvoltare Durabilă, subliniind totodată
legătura indisolubilă a omului cu natură.
Campania de conștientizare publică se organizează pentru realizarea unui management
durabil al resurselor naturale, demonstrând totodată că acțiunea de conservare a speciilor de
păsări este importantă pentru viitorul omenirii.
Tema din acest an va fi sloganul celei de-a XII-a Conferințe a Părților la Convenția privind
conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS – COP12), care se va desfășura în
perioada 23-28 octombrie 2017, la Manila, în Filipine.
Cu prilejul “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare”, Ministerul Mediului a solicitat Agenției
Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM), tuturor Agențiilor pentru Protecția Mediului
(APM-uri) din țară, administratorilor și custozilor de arii naturale protejate să organizeze
împreună cu alte autorități și instituții vizite în ariile de protecție specială avifaunistică,
pentru observarea păsărilor (bird-watching), expoziții foto, conferințe de presă, prezentări,
informări mass-media, concursuri tematice în școli și licee, distribuirea de materiale
informative, pentru a sublinia importanța conservării speciilor de păsări migratoare și a
habitatelor în care trăiesc.
Pentru organizarea “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare”, materiale informative pot fi
descărcate de pe site-ul Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice (Convenția de la Bonn), la adresa:
http://www.worldmigratorybirdday.org/content/download-materials
Evenimentele organizate cu acest prilej, se vor înregistra de către ANPM/APM-uri,
administratorii și custozii ariilor naturale protejate la adresa:
http://www.worldmigratorybirdday.org/register-your-event pentru ca ulterior să poată fi
vizualizate pe o hartă mondială interactivă online.

Be the first to comment

Leave a Reply