Proiect de Apel de depunere subproiecte aferent Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”

Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP-INPC), responsabilă pentru implementarea Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” pentru perioada de finanțare adițională 2017-2022, vă informează că în data de 24 aprilie 2017, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) intenționează să lanseze primul apel de subproiecte cu nr. MAP/01/2017, aferent Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”.
Obiectivul programului/apelului: Reducerea deversărilor de nutrienţi în corpurile de apă prin îmbunătăţirea amenajărilor destinate gunoiului de grajd şi a staţiilor de epurare a apelor uzate şi prin protecţia apei şi a terenurilor expuse spre a fi afectate de deversările de nutrienţi.
Lista Domeniilor de Intervenţie pentru care se vor solicita propuneri de Subproiecte:
DI 1. Construirea unor platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare / peletizare şi a unor staţii de biogaz pentru a promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd;
DI 2. Îmbunătățirea amenajărilor existente destinate depozitării gunoiului de grajd şi/sau compostării acestuia;
DI 4. Înființarea de perdele forestiere de protecţie.
Cheltuielile eligibile care vor fi suportate de Beneficiari, respectiv de MAP, precum și tipul cofinanţării pe fiecare tip de investiție sunt cele detaliate în Ghidul Solicitantului.
Beneficiari eligibili: Unităţi adiministrativ-teritoriale sau asocieri între unităţi administrativ-teritoriale alăturate.
Criteriile de eligibilitate pentru accesarea finanțării pe fiecare tip de investiție sunt detaliate în Ghidul Solicitantului.
Termenul limită pentru depunerea Notelor Conceptuale: apelul de subproiecte se va lansa pe data de 24.04.2017, și va rămâne deschis până pe data de 30.06.2017, care va fi termenul limită pentru depunerea Notelor Conceptuale.
Evaluarea și procedura de selecţie: va avea două etape:
Etapa 1: evaluarea Notelor Conceptuale pe baza criteriilor de excludere;
Etapa 2: evaluarea Notelor Conceptuale care au fost declarate acceptate în urma primei etape, pe baza criteriilor calitative de evaluare.
Doar Notele Conceptuale care îndeplinesc criteriile primei etape vor fi admise în cea de-a doua etapă.
Ghidul Solicitantului poate fi descarcat de la adresa www.apepaduri.gov.ro, sau de la adresa www.inpcp-campanie.ro

Be the first to comment

Leave a Reply