Dezbateri organizate de MAP privind Strategia Forestieră Națională 2017 – 2026

Ministerul Apelor și Pădurilor organizează în perioada 20 – 21 aprilie 2017, la sediul Facultății de Silvicultură din Brașov, dezbateri cu reprezentanții instituțiilor și organizațiilor implicate în elaborarea Strategiei Forestiere Naționale.
La dezbaterile de la Brașov participă reprezentanți ai Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, ai Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, ai Academiei Române, ai Academiei de Știinte Agricole și Silvice, ai Universității Transilvania Brașov și ai Universității Ștefan cel Mare Suceava.
De asemenea, la dezbateri sunt prezenți și membri ai Asociației Forestierilor din România –ASFOR, ai Asociației Administratorilor de Păduri din România – AAP, ai Asociației Producătorilor de Mobilă din România – APMR, ai Asociației Profesionale a Prestatorilor de Servicii de Silvicultură din România, ai Federației Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România „Nostra Silva”, ai Federației pentru Apărarea Pădurilor, ai Societatății Progresul Silvic, Confederației Sindicatelor Consilva precum și WWF – Programul Dunăre Carpați, Fundația GreenPeace România, Asociația ProPARK și Asociația Ecoassist.
La finalul seriei de întâlniri cu reprezentanții entităților implicate în elaborarea Strategiei, se vor definitiva măsurile și submăsurile rezultate, acestea urmând a fi integrate în proiectul Strategiei. Definitivarea proiectului are ca termen data de 31 august 2018, urmând ca aprobarea Strategiei Forestiere Naționale să se realizeze prin Hotărâre a Guvernului.

Informații suplimentare:
În decursul timpului, au existat mai multe preocupări pentru elaborarea unei Strategii forestiere naționale, care să răspundă în mod eficient realităților și provocărilor din sector, însă acestea nu s-au finalizat printr-un act normativ de aprobare.
Cea mai recentă acțiune s-a realizat începând din anul 2014, când a fost convocat un grup de initiativă care includea reprezentanți ai Direcției Generale Păduri, Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, ocoalelor silvice de regim, precum și ai altor entități vizate în procesul de elaborare. Grupul de inițiativă a convenit principiile generale și pașii metodologici de bază, pornind de la o analiză a strategiei forestiere anterioare.
Următorul pas a fost constituirea unui Grup de Redactare, la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultura care a realizat o analiză a contextului național și European, pornind de la cercetările existente, politicile și cadrul normativ în domeniu.
În etapa a treia, destinată validării obiectivelor strategice, s-a realizat o serie de consultări piramidale, sub forma unor ateliere de lucru, cu factorii implicati, pentru a asigura o analiză în profunzime și a fundamenta intervenția pe politicile publice. Astfel, au avut loc ateliere de lucru distincte cu: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Asociația Forestierilor din România și Asociația Administratorilor de Păduri din România, precum și o întâlnire cu WWF-România. La finalul acestora, a fost indentificată nevoia unei ample analize SWOT asupra sectorului, care să integreze opțiunile tuturor structurilor cu activitate în domeniu.
Astfel, în etapa a patra, a avut loc la Brașov o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor implicate în elaborarea strategiei, unde s-au organizat grupuri de lucru distincte pentru fiecare obiectiv strategic, în cadrul cărora s-au realizat analize SWOT în profunzime.
Etapa a cincea a vizat definitivarea elementelor de conținut din Strategie, prin trei întâlniri la București, iar grupul de redactare a asigurat integrarea acestora.

Be the first to comment

Leave a Reply