Atelier regional – Finanțări disponibile prin Proiectul„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” în regiunea Sud-Est Buzău

Ministerul Apelor și Pădurilor organizează joi, 6 aprilie 2017, în municipiul Buzău,cel de-al doilea atelier regional adresat potențialilor beneficiari din județele Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea și Buzău pentru accesarea finanțărilor nerambursabile disponibile în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. Atelierul se adresează în special unităților teritorial administrative care se află în curs de pregătire a documentelor pentru depunerea proiectelor în cadrul primului apel al Programului Competitiv de Finanțare „Investiții la nivelul Comunităților Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienți”, apel estimat să fie lansat în cursul lunii aprilie 2017.
Atelierul își va desfășura lucrările la data de 6 aprilie 2017, începând cu ora 10.30, la Hotel Orhideea, sala Royal, str. Iazul Morilor nr. 1.
Atelierul organizat în regiunea de dezvoltare Sud-Est este parte a caravanei la nivel național care se desfăşoară în toate regiunile de dezvoltare, pe parcursul anilor 2016-2017 și care se adresează tuturor unităților teritorial-administrative din România.
Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” are ca obiectiv reducerea poluării cu nutrienți şi sprijnirea conformării autorităților publice locale cu prevederile Directivei Nitrați. Cea mai importantă componentă a proiectului este reprezentată de finanțarea investițiilor realizate de autoritățile publice locale pentru reducerea poluării cu nitrați a apelor. Începând cu anul 2017, vor fi lansate apeluri de proiecte pentru aceste investiții, care vizează finanțări pentru: infrastructură de management al gunoiului de grajd – platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd, stații de compostare şi peletizare a gunoiului de grajd, instalații de producere a biogazului; sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere de mici dimensiuni; plantări de perdele de protecție vegetală între terenurile agricole şi cursurile de apă.
Ghidul Solicitantului pentru aceste finanțărieste disponibil la adresa:http://www.inpcp-campanie.ro

Be the first to comment

Leave a Reply