Măsuri pentru contracararea efectelor poluării accidentale de pe râul Arieș

Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională ”Apele Române”, a dispus măsuri urgente pentru monitorizarea permanentă și limitarea efectelor poluării accidentale cu steril a râului Arieș.
Astfel, în urma deplasării pe teren a reprezentanților Administrației Bazinale Mureș (ABA Mureș) s-au efectuat și constatat următoarele: s-au prelevat probe de apă din pârâul Valea Șesei (în secțiunea de monitorizare evacuare iaz) și din râul Arieș, amonte și aval de confluența cu pârâul Valea Șesei. S-a constatat că era stopată debușarea de steril din iaz, iar în zona debușării sterilului a fost afectată o suprafață de cca 500 mp cu nămolul evacuat. Pe suprafața plajei de steril din iaz, la o distanță de cca 500 m de baraj, s-a constatat o mișcare de afundare a nămolului în zona în care se presupune exitența fostei sonde inverse dezafectate în 1988.

Specialiștii ABA Mureș au dispus creșterea debitului evacuat din acumularea Mihoiești, pentru a asigura debitul de diluție în râul Arieș. Totodată, a fost anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență și, prin intermediul acestei instituții, s-a comunicat la primăriile din aval (de pe valea Arieșului) situația existentă, pentru a se lua măsuri ca apa râului să nu fie consumată de populație și de animale.

Reamintim că luni, 03 aprilie 2017, s-a produs o poluare accidentală pe râul Arieș, după ce o sondă a cedat, iar în râu a ajuns apă cu steril din iazul de decantare Valea Șesei.
În urma informării telefonice venite de la SC CUPRUMIN SA, în data de 03.04.2017, comisari de la Garda de Mediu Alba și specialiști de la Apele Române s-au deplasat la fața locului, pentru verificări, recoltări de probe și monitorizarea fenomenului.
Din declarația beneficiarului, suprafața de teren prin care s-a produs debușarea sterilului (suprafața existentă în aval de baraj, la cca. 50 de metri de piciorul acestuia) este de cca. 4-5 mp, aspect care nu a mai putut fi văzut de reprezentanții ABA la sosirea pe amplasament. S-a apeciat că volumul de steril evacuat este de cca. 6.000 mc în cca 3 ore și 40 de minute. De asemenea, s-a constatat că nu există mortalitate piscicolă pe râul Arieș.

În perioada următoare SC CUPRUMIN SA are obligația de a: monitoriza permanent zona aval baraj, unde s-a produs evenimentul, până la găsirea unei soluții finale; de a lua măsuri pentru asigurarea unei intervenții rapide, la nevoie; conducerea executivă va urgenta găsirea unei soluții tehnice finale, pentru ca incidente similare să nu se mai repete, în vederea asigurării funcționării în siguranță a iazului Valea Șesei, și curățarea zonei afectate.
De asemenea, în urma analizelor efectuate deja din probele prelevate, a rezultat: conductivitatea din toate probele se încadrează în parametri normali pentru râul Arieș.
La valori ale pH-ului mai mari de 8.5 metalele nu se regăsesc în forma dizolvată (doar în concentrații foarte mici). Forma dizolvată a metalelor constituie un risc pentru viața acvatică.
Urmează să fie date publicității și rezultatele analizelor de metale, acestea fiind în lucru pentru indicatorii: Fe, Cu, Zn și Mn.

Ministerul Apelor și Pădurilor monitorizează permanent derularea evenimentelor de la iazul de decantare Valea Șesei.
DIRECȚIA DE COMUNICARE

Be the first to comment

Leave a Reply