Prin Dispoziția Președintelui nr. 117/12.01.2017 se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință ordinară joi, 19 ianuarie 2017, ora 09:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse spre aprobare în ședința ordinară din 19 ianuarie 2017:

 

1. Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău în implementarea proiectului ”Provocări în educația secolului XXI”

2. Validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 488 și 489 din 28 decembrie 2016

3. Aprobarea Strategiei de achiziții publice a Consiliului Județean Buzău pentru anul 2017

4. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Oreavu-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DUMITRU TRANS SRL

5. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Băbeni-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DUMITRU TRANS SRL

6. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Grebănu-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DUMITRU TRANS SRL

7. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Băile-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DORION TRANSPORT SRL

8.  Aprobarea modificării numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău

9. Aprobarea modificării Statului de funcții la Teatrul ”George Ciprian” Buzău

 

SUPLIMENTAR:

10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (sursa D) pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

11. Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii pentru promovarea proiectului ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila – Robeasca – Vadu Pașii (E85)” – formă actualizată, ianuarie 2017

12. Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnic-economici pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport Robeasca – Vadu Pașii, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” – formă actualizată

13. Modificarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău

 

Be the first to comment

Leave a Reply