Prin Dispoziția nr. 359/21.09.2016 a Președintelui se convoacă Consiliul județean în ședință ordinară joi 29 septembrie 2016, ora 09,00

 Proiectele de hotărâri ce vor fi supuse adoptării:

1.     Rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2016;

2.     Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău ;

3.    Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;

4.     Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău;

5.     Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău ;

6.     Aprobarea indicatorilor tehnico – economicipentru obiectivul de investiţii  Reabilitare şi modernizare DJ203L, Cozieni-Bozioru-Brăeşti, km 29+400-50+000, judeţul Buzău”, promovat spre finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală;

7.     Aprobarea promovării proiectului “Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila – Robeasca – Vadu Paşii (E85)” si a acordului de parteneriat cu alte UAT-uri din județ pentru realizarea acestuia;

8.     Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al Bienalei Artelor „Ion Andreescu” ediția a X-a, 2016;

9.     Aprobarea Planului de colaborare a Consiliului Județean Buzău cu Regia Națională a Pădurilor – Direcția Silvică Buzău;

10.   Aprobarea unui acord de colaborare între Consiliul Județean Buzău și entități publice și private în scopul desfășurării unor activități în locațiile care vor fi amenajate prin proiectul ”Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu„ Buzău„;

11.   Aprobarea unei colaborări între Consiliul Județean Buzău și Spitalul Județean de Urgență Buzău prin Unitatea de Primiri Urgențe în vederea organizării și implementării unui Program județean de formare pentru acordarea „primului ajutor”;

12.   Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de integrare prin terapie ocupațională Rm. Sărat, unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

13.   Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2017;

14.   Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției județene de evidență a persoanelor Buzău în anul 2017;

15.   Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Camerei agricole județene Buzău în anul 2017;

16.   Aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;

17.   Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții la Centrul județean de cultură și artă Buzău;

18.   Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;

19.   Aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare la Teatrul ” George Ciprian ” Buzău;

20.   Aprobarea numirii conducerii interimare la Teatrul ” George Ciprian ” Buzău;

21.   Aprobarea numirii conducerii interimare la Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău;

22.   Aprobarea numirii conducerii interimare la Muzeul județean Buzău;

23.   Constatarea încetării de drept a numirii temporare a domnului David Ștefan în funcția de conducere de director general adjunct asistență socială la Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău, prin pensionare pentru limită de vârstă;

24.   Aprobarea  numirii temporare a domnului David Ștefan în funcția de conducere de director general adjunct asistență socială la Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău;

25.   Modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 41/2016 privind reorganizarea Consiliului Tehnico – Economic din cadrul Consiliului Județean Buzău;

26.   Stabilirea unor măsuri în aplicarea art. 4 și art. 45 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

27. Retras!   Actualizarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău; 

28.   Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Beșlii (comuna Mânzălești) – Buzău și retur operatorului de transport SC ADI TRANS 94 SRL;

29.   Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare – Județul Buzău 2016-2020.

30. SUPLIMENTAR Desemnarea reprezentantului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău în Comisia Pentru Protecţia Copilului Buzău

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply