Ședință ordinară la Consiliul Județean Buzău joi, 28 iulie

Prin Dispoziția nr. 282/20.07.2016 a Președintelui se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință ordinară joi, 28 iulie 2016, ora 0900. 

Proiectele de hotărâri ce vor fi supuse adoptării sunt:

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind:

1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2016 pe cele două secțiuni

2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016

3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului ”George Ciprian ” Buzău

5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

6. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău

7. Stabilirea costului mediu lunar în perioada mai-iunie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

8. Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale unor instituții de cultură de interes județean

9. Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar special

10. Numirea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Buzău

11. Numirea Consiliului de Administrație al Spitalul Județean de Urgență Buzău

12. Desemnarea reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a SC ”Compania de Apă” SA Buzău

13. Revocarea, la cerere, a domnului Ghiveciu Adrian-Iulian din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău și desemnarea unui nou reprezentant

14. Desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

15. Validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

16. Aprobarea Acordului de cooperare între Județul Buzău – România și Raionul Dubăsari – Republica Moldova

17. Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Consiliul Raional Dubăsari, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău, Asociația pentru sprijinirea IMM-urilor buzoiene și Școala ”Sfântul Apostol Andrei” Buzău

18. Aprobarea Acordului de cooperare între Consiliul Județean Buzău și British Council

19. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzăuîn calitate de coorganizator al proiectului ”ECO TRAVEL – TINERI PENTRU ROMÂNIA” – Ediția a II-a, 2016

20. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în calitate de coorganizator, la manifestările organizate de Fundația ”Mareșal Alexandru Averescu” dedicate centenarului înființării Armatei a 2-a

21. Modificarea pozițiilor nr. 51 și nr. 71 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău

22. Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al județului Buzău a imobilului cu destinația de Filială a Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Poștei nr. 1

23. Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzăude trecere din domeniul public al comunei Pietroasele în domeniul public al Județului Buzău și administrarea Consiliului Județean Buzău a DC 44 – DN1B – Șarânga – Câlțești, km. 0+000 – 6+200

24. Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de execuție din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

25. Aprobarea formei actualizate a organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

26. Aprobarea unor modificări în organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrrului ”George Ciprian” Buzău

27. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Bibliotecii județene ”V. Voiculescu” Buzău

28. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 006 Buzău Autogara Sud – Merei – Năieni operatorului de transport SC NCA&Lascu Transport SRL

29. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licenței de traseu, pe traseul nr. 2, Buzău, Gară CFR – Săpoca, pod Mătești

30. Aprobarea unor modificări ale Actului constitutiv al SC ”DOMENII PREST SERV” SRL Buzău, precum și ale organigramei și statului de funcții ale societății

 

NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI

– Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilorianuarie-iunie 2016

– Buletin informativ cuprinzând informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016 (forma actualizată)

 

Be the first to comment

Leave a Reply