Guvernul răspunde cetăţenilor

România a adoptat prevederile europene privind selectarea și gestionarea deșeurilor. Diverși operatori economici ne întreabă dacă există vreo prevedere legală care să stimuleze colectarea selectivă, achiziționarea unui anumit tip de ambalaj și reutilizarea acestuia. Prin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje România a transpus prevederile Directivei Europene nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu amendările ulterioare.

Conform prevederilor actului normativ specificat, “sistemul-depozit” reprezintă un sistem prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs ambalat, plăteşte vănzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat.

Tot în acelaşi act normativ se menţionează următoarele:

Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj astfel încât acesta să corespundă unor reutilizări multiple.
Prin urmare, având în vedere prevederile legale enumerate mai sus, rezultă că în legislaţia naţională a fost legiferat sistemul-depozit pentru ambalaje reutilizabile.

Be the first to comment

Leave a Reply