Prin Dispoziția nr. 130 din 17 mai 2016, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară luni, 23 mai 2016, ora 09:00.

 Proiectele de hotărâre care vor fi supuse spre aprobare în ședința ordinară din 23 mai 2016:

1. Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2015;

2. Aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015 – formă actualizată;

3. Rectificarea a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2016;

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

5. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2016 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;

6. Modificarea și completarea Programului de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău în anul 2016;

7. Stabilirea costului mediu lunar în perioada ianuarie-aprilie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

8. Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al județului Buzău a imobilului cu destinația de Filială a Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Poștei nr.1;

9. Modificarea și actualizarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

10. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

11. Aprobarea modificării unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

12. Aprobarea unui acord de colaborare între Consiliul Județean Buzău și partenerii instituționali în scopul colaborării pentru desfășurarea de activități ale viitorului Centru turistic și cultural de interes regional Buzău;

13. Revocarea/numirea administratorului unic al SC DOMENII PREST SERV SRL Buzău și aprobarea unor modificări ale actului constitutiv al societății comerciale;

14. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău – Ojasca – Nifon și retur operatorului de transport SC VOICILĂ & G SRL;

15. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău – Boboc și retur operatorului de transport SC ELY SAM TRANS RAPID SRL;

16. Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 099 Rm. Sărat Autogara TUC – Dăscălești operatorului de transport SC SANCOM TRANS SRL;

17. Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al județului Buzău” Sergentului major Dragomir Bogdan-Emanuel – UM 01847 Buzău;

18. Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al județului Buzău” – post mortem, sublocotenenților Vizireanu Gheorghe Adrian-Ion și Dumitrescu Marian-Iulian – UM 01847 Buzău;

19. Aprobarea dezmembrării unei suprafețe de teren din terenul total aferent Spitalului Județean de Urgență Buzău în vederea realizării investiției ”Extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe” în cadrul POR 2014-2020”

 

(actualizat la 18.05.2016)

Be the first to comment

Leave a Reply