Prin Dispoziția Președintelui nr. 101/13.04.2016, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară, joi, 21 aprilie 2016, ora 09:00.

 

 Proiectele de hotărâre care vort fi supuse aprobării în ședința ordinară din 21 aprilie 2016: 

1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2016 pe cele două secțiuni.

2. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 5/2016 privind aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015.
3. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2016 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România.
4. Completarea programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău.
5. Aprobarea perioadei de utilizare (tragere) a finanțării rambursabile interne contractată de Județul Buzău în baza Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 71/2014, cu modificările ulterioare.

6. Aprobarea acordării, anual, de recompense materiale pentru veteranii de război din Județul Buzău.
7. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația pentru Tineret Buzău în vederea coorganizării Festivalului internațional de muzică ”Mihaela Runceanu – Pentru Voi, Muguri Noi”, ediția a V-a.
8. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliului Județean Buzău și Asociația Jurnaliștilor Buzău în vederea coorganizării ”Școlii de vară pentru tinerii jurnaliști” ediția a IV-a.
9. Actualizarea listei imobilelor proprietate publică a județului Buzău date în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.
10. Încetarea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență Buzău pentru bunul imobil proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Gării, nr.8.
11. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău.
12. Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Buzău.
13. Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Teatrului ”George Ciprian” Buzău.
14. Completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Buzău și a Planului de acțiuni 2014-2020.
15. Completarea și modificarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate/siturilor de importanță comunitară ROSCI0190 PENTELEU și ROSCI0229 SIRIU.
16. Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Robeasca – Vadu Pașii, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”.
17.  Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Pietroasele – Breaza – Năeni – Fințești – DN 1B, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”.

Be the first to comment

Leave a Reply