Prin Dispoziția Președintelui nr. 77 din 24 martie 2016, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară joi, 31 martie 2016, ora 09:00.

 
 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Rectificarea definitivă a  bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015;

2. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;

3. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;

4. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive pe anul 2015;

5. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Liceului Special pentru Deficienţi de vedere Buzău;

6. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău;

7. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;

8. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

9. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău;

10. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Muzeului Judeţean Buzău;

11.   Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

12. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă  Buzău pe anul 2015;

13. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

14. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat;

15. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Camerei Agricole Judeţene Buzău;

16. Preluarea ca venit la bugetul local a excedentului înregistrat de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;

17. Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2016 comunei Cislău;

18. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 5/2016 privind aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2015;

19. Rectificarea I a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2016;

20. Rectificarea I a bugetului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;

21. Rectificarea I a bugetului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

22. Rectificarea I a bugetului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Muzeului Judeţean Buzău;

23. Rectificarea I a bugetului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

24.   Stabilirea costului mediu lunar în semestrul II al anului 2015 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecţie specială în două unităţi de asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

25. Modificarea şi completare Programului de  achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău pe anul 2016;

26. Modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău;

27. Aprobarea Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene – formă actualizată;

28. Aprobarea organizării şi coorganizării de către Consiliul Judeţean Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaţionale a Copilului – 1 iunie;

29. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău, Teatrul „George Ciprian” şi Asociaţia „Bulevardul Culturii” în vederea coorganizării Festivalului Internaţional de Teatru Independent de Comedie „Comic 7B” – ediţia I – 2016;

30. Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;

31. Aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul judeţului Buzău în anul 2016 pentru activităţi de asistenţă socială, conform Legii nr. 34/1998;

32. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de partener în proiectul „Eu Ştiu” („I KNOW)

33. Aprobarea modificării nivelului unei funcţii  publice de execuţie din cadrul  aparatului de  specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

34. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

35. Eliberarea domnului SOCOL DUMITRU din funcţia publică de conducere de Director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Buzău şi modificarea   raportului de serviciu;

36. Exercitarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de Director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Buzău;

37. Completarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020;

38. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău-forma actualizată;

39. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Bîsca Chiojd-Pătîrlagele-Nehoiu şi retur operatorului de transport  SC  TRANSCOM 1994  SRL;

40. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Boldu-Rm.Sărat şi retur operatorului de transport  SC  DORION TRANSPORT SRL;

41. Aprobarea bugetului şi contului de profit şi pierderi la SC „DOMENII PREST SERV” SRL BUZĂU.

 

II.  NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI

42. Raport privind activitatea autorităţii publice judeţene în anul 2015.

 

 

Proiectul de hotărâre de la poziția 25 va fi publicat în cursul zilei de luni, 28.03.2016.

Be the first to comment

Leave a Reply