Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară luni, 25 ianuarie 2016, ora 09:00.

Prin  Dispoziția Președintelui nr. 15/2016, Consiliul Județean Buzău este convocat în 

ședință ordinară 
luni, 25 ianuarie 2016, ora 09:00.

 Proiectele de hotărâri ce vor fi supuse aprobării:

1. Aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015

2. Aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Județene de Evidență a PersoanelorBuzău

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienți de VedereBuzău

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău

8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău

11. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Muzeului Județean Buzău

12. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău

13. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

15. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău

16. Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 71/2014 pentru aprobarea contractării de către Județul Buzău a unei finanțări rambursabile interne pe termen mediu

17. Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău în anul 2016

18. Aprobarea Programului de Achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2016

19. Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău – imobil situat în municipiul Buzău, str. Pompiliu Ștefu, nr. 1, județul Buzău

20. Modificarea poziției nr. 45 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău – imobil situat în municipiul Buzău, str. Bistriței, nr. 45, județul Buzău

21. Revocarea și, respectiv, validarea unor membri aiAutorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

SUPLIMENTARE:

22. S1. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău

23. S2. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitateal Consiliului Județean Buzău

24. S3. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții publice ale Județului Buzău cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală

luni, 25 ianuarie 2016, ora 09:00.

 

(publicat la 18.01.2016)

 

 

 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2016 la nivelul Județului Buzău

 Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2016

 

Be the first to comment

Leave a Reply