Buzău: Tronsonul Râmnicu Sărat-Buda a fost reabilitat

Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău este beneficiarul proiectului ”Reabilitare DJ 203H, Km.0+000 – 16+000, Râmnicu Sărat-Buda, județul Buzău”cod SMIS 1491, proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2: ”Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 ”Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”.

Programul Operaţional Regional 2007-2013  este gestionat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, iar la nivel teritorial, de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 58.057.278,77 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 39.076.802,39 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 5.195.181,82 lei, co-finanțarea eligibilă a beneficiarului 903.509,88 lei şi valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent valorii totale a proiectului, 2.094.168,48 lei.

           Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea accesibilității și a mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în zona Râmnicu-Sărat – Topliceni – Buda în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

Obiectivul specific al proiectului: reabilitarea și modernizarea unui tronson de 16,05 km de drum județean din zona Râmnicu Sărat – Buda, județul Buzău.

           Rezultatul proiectului: 16,05 km de drum reabilitat şi modernizat.

          Durata de implementare a proiectului a fost de 11 luni: 22 ianuarie 2015 – 21 decembrie 2015, execuția lucrărilor de reabilitare derulându-se într-un interval de 8 luni de la emiterea ordinului de începere a acestora.

Implementarea proiectului deschide o serie de oportunităţi pentru scoaterea din izolare a comunităților mai slab dezvoltate din zona vizată de acesta și îmbunătățirea accesibilității în regiune ca un prim pas în accelerarea dezvoltării economico-sociale de ansamblu la nivel local și regional.

Be the first to comment

Leave a Reply