Ședință ordinară joi, 17 decembrie, la Consiliul Județean Buzău

 

Prin  Dispoziția nr. 787/10.12.2015, Consiliul Județean Buzău este convocat în 
ședință ordinară 
joi, 17 decembrie 2015, ora 09:00.

 

 Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din data de 17 decembrie 2015:

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 

1. Executia bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2015 pe cele două secțiuni;

2. Repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2015;

3. Repartizarea unor sume din bugetul propriu  al județului Buzău pe anul 2015 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;

4. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2015;

5. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2015;

6. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău pe anul 2015;

7. Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2016;

8. Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2016 la nivelul Județului Buzău;

9. Acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2014-2015, precum și profesorilor coordonatori;

10. Rectificarea elementelor de identificare din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 136/2014 privind darea în administrarea Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău a bunului imobil proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr. 37 – Galerii de Artă;

11. Atribuirea, în folosință gratuită, a unei suprafețe de teren de 101 mp. Fundației ”Crucea Alb-Galbenă” – filiala Buzău;

12. Stabilirea unor măsuri la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

13. Prorogarea termenului de numire temporară în funcția de conducere de director al Muzeului județean Buzău a domnului Grigoraș Laurențiu- Florin;

14. Prorogarea termenului de numire temporară a conducerii interimare la Teatrul ”George Ciprian” Buzău;

15. Aprobarea demersului Muzeului județean Buzău de organizare a unei colecții publice ”Istoria presei buzoiene civile, religioase și militare”;

16. Aprobarea unor protocoale de colaborare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

17. Alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău;

18. Revocarea, desemnarea și validarea unui consilier județean ca membru în componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău;

II. NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI

19. Raport de activitate al Comisiei Speciale a Consiliului Județean Buzău pentru monitorizarea serviciilor de transport public prin curse regulate speciale la nivelulJudețului Buzău.

 

Be the first to comment

Leave a Reply