Hidroelectrica a finalizat o investiţie de 150 milioane euro

                         

(Vlăduţ Nicolae-inginer şef – Hidrocentrale Buzău)

În data de 10 septembrie 2015, a avut loc la Portalul Galerie de acces Pruncea, care face parte din Amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu, ceremonia de inaugurare a celei mai lungi galerii de aducţiune din România realizate după anul 1984. Proiectul Amenajării hidroenegetice Surduc-Siriu se desfăşoară în judeţele Buzău, Covasna şi Vrancea, pe râurile Buzău, Bâsca Mare, Bâsca Mică şi Zăbala şi a fost demarat în anul 1981.

 

Aducţiunea Surduc-Nehoiaşu conduce apa din acumularea Surduc la centrala hidroelectrică Nehoiaşu şi are lungimea de aproximativ 16,6 km, un debit instalat de 40 cm/s şi un diametru interior de 4 metri. Din punct de vedere constructiv, galeria este de formă circulară la interior şi este protejată pe toată lungimea cu o cămăşuială din beton de 30-35 cm grosime.

Execuţia galeriei a fost atacată pe 8 fronturi, la Bâsca Mare, Titilău, Pruncea, Trestia şi Castel. În prezent, se realizează execuţia şi străpungerea ultimului tronson de galerie subterană           ( tronson Trestia-Castel), care marchează finalizarea excavaţiei aducţiunii, asigurând întregirea acesteia pe întreaga sa lungime de 16,6 km prin masivul muntos al Buzăului.

 

 

Derivaţia Surduc-Nehoiaşu alcătuită din aducţiunea principală Surduc-Nehoiaşu şi nodul de presiune Surduc-Nehoiaşu, constituie o premieră a ultimilor 20 de ani, din mai multe puncte de vedere şi anume:

–         are cea mai lungă galerie de aducţiune escavată pentru folosinţa energetică, precum şi cea mai lungă galerie forţată (2.540m);

–         asigură cea mai mare cădere hidraulică din investiţiile în execuţie ale Hidroelectrica(cca. 490m);

–         străbate o zonă de mare complexitate geologică caracterizată de alternanţa şisturilor argiloase ( dure şi moi) şi gresii (dure şi flexibile), care prezintă risc mare de accidente geologice, dublată de aspectele tectonice ale zonei Vrancea-Buzău;

–         reprezintă cea mai mare dintre investiţiile în execuţie ale Hidroelectrica.

 

 

Finalizarea derivaţiei Surduc-Nehoiaşu va permite instalarea în cadrul Centralei Hidroelectrice Nehoiaşu a celei mai mari capacităţi de producere a energiei electrice puse în funcţiune de către Hidroelectrica de la începutul anilor 1990 având o putere instalată de 55 MW şi o producţie de energie electrică estimată în anul hidrologic mediu de 171,8 GWh.

Proiectul Amenajării hidroenergetice Surduc-Siriu are un caracter complex şi se realizează  în mai multe etape, pe trepte ale investiţiei, reanalizate sistematic din perspectiva optimizării tehnico-economice. Valoarea decontată până în prezent pentru realizarea treptei Surduc-Nehoiaşu se ridică la aprox. 600 de milioane de lei, restul de executat pentru fiind de aprox. 250 de milioane de lei, astfel încât investiţia va totaliza aproape 850 de milioane de lei.

În cadrul Amenajării hidroenergetice  Surduc-Siriu este pusă în funcţiune, din anul 1988, Centrala Hidroelectrică Nehoiaşu I, având instalate 2 hidroagregate cu o putere totală instalată de 42 MW şi o producţie medie de energie evaluată la 120,6 GWh-an.

Menţionăm că investiţia în Amenajarea hidroenergetică Siriu-Surduc face parte din planul de investiţii al Hidroelectrica pentru perioada 2015 – 2020.

Bugetul alocat de Hidroelectrica pentru realizarea lucrărilor de dezvoltare–retehnologizare–mentenanţă în această perioadă este de peste 1,3 miliarde de euro, distribuit astfel:

–         Amenajări hidroenergetice noi: 450 de milioane de euro în proiectele aflate în curs de execuţie(Surduc-Siriu, Racoviţa, Bretea, Rastoliţa, Dumitra-Bumbeşti, etc.);

–         Retehnologizarea amenajărilor hidroenergetice existente: 350 milioane de euro în retehnologizarea a 4 hidrocentrale de mare capacitate: Stejaru (cu o capacitate de 210 MW), Vidraru( cu o capacitate instalată de 220 MW), Râul Mare Retezat( cu o capacitate instalată de 335 MW), Mărişelu( cu o capacitate instalată de 220 MW) şi în modernizări de hidroagregate ;

–         Mentenanţa amenajărilor hidroenergetice existente hidroenergetice existente: 240 milioane de euro în lucrări de mentenanţă cu capitalizare;

–         Achiziţia şi realizarea de capacităţi noi de producţie din alte surse regenerabile (eolian, solar, biomasă): 300 milioane de euro investiţii în capacităţi noi de producţie din surse regenerabile.

Be the first to comment

Leave a Reply