Plan de acţiune privind calitatea aerului înconjurător

Consilierii judeţeni sunt chemaţi să ratifice protocolul de colaborare dintre Agenţia de Protecţie a Mediului Buzău şi Consiliul Judeţean Buzău privind calitatea aerului înconjurător. Proiectul de hotărâre a fost iniţiat în conformitate cu prevederile HG nr.257/15.04.2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului şi prevederile Legii 104/2001 privind calitatea aerului înconjurător.

Obiectivul protocolului prezent este de a stabili o bază comună de colaborare între Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău şi Consiliul Judeţean Buzău în vederea elaborării, punerii în aplicare şi monitorizării planurilor de acţiune pe termen scurt privind calitatea aerului.

Atunci când, într-o anumită zonă sau aglomeraţie, există riscul ca nivelul poluanţilor din aerul înconjurător să depăşească  unul sau mai multe dintre valorile-limită, valorile-ţintă sau pragurile de alertă prevăzute în anexa nr.3 la lege, autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului întocmesc planuri de acţiune, care conţin măsurile ce trebuie luate pe termen scurt pentru a reduce riscul şi pentru a limita durata unui asemenea incident.

În cazul întocmirii planului de acţiune pe termen scurt, planurilor de calitate a aerului sau a planurilor de menţinere a calităţii aerului, după caz, Consiliul Judeţean realizează măsurile din aceste planuri care cad în competenţa sa, asigurând şi fondurile necesare.

Prezentul protocol se modifică şi/sau se completează pe baza celor mai recente rezultate ale cercetării ştiinţifice în legătură cu efectele poluării atmosferice asupra sănătăţii umane şi a mediului şi în scopul adaptării la modificările survenite în reglementările şi standardele europene şi internaţionale în domeniu.

               

Be the first to comment

Leave a Reply