Directorul Companiei de Apă Buzău răspunde acuzaţiilor lansate de Cezar Preda

Cu toate că, de obicei, am evitat să răspund atacurilor politice, ultimele ieşiri necontrolate ale deputatului Preda Cezar, prezentate recent în presa locală, m-au determinat să vă transmit prezentul drept la replică, pentru a proteja investiţiile majore implementate de Compania de Apă în ultimii ani, angajamentele internaţionale asumate, dreptul legitim al tuturor buzoienilor de a avea acces la servicii civilizate şi, nu în ultimul rând, demnitatea lezată a atâtor specialişti jigniţi de maniera condamnabilă în care un politician oarecare alege să vorbească despre chestiuni pe care nu le-a înţeles şi nu le va înţelege niciodată.

Printre altele, deputatul Preda Cezar lansează acuzaţii nefondate cu privire la: calitatea investiţiilor de peste 340 de milioane de lei implementate prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), calitatea serviciilor oferite de Compania de Apă Buzău în urma lucrărilor realizate în cadrul proiectului, calitatea personalului Companiei.  Ori din cauză că nu este informat sau că este informat greşit, ori din pricina faptului că nu a înţeles nimic, domnul Preda Cezar se află într-o mare eroare cu privire la aceste chestiuni. Pentru corecta informare a cititorilor publicaţiei dumneavoastră, este bine să se ştie următoarele lucruri, repetate cu obstinaţie în ultimii ani, pe înţelesul tuturor, chiar şi al domnului Preda :

–         Investiţiile în infrastructura de apă/canalizare din Buzău, în particular, şi din România, în general, nu au avut caracter opţional, ci au reprezentat o necesitate în vederea integrării în Uniunea Europeană. Poate că politicienii ca domnul Preda Cezar ar fi preferat o Românie blocată în noroi şi fără acces la servicii vitale, pentru a controla mai uşor masele. Poate că politicienii ar fi dorit ca oamenii din cartierele buzoiene Poşta şi Mihai Viteazul, sau din Pogoanele, Pătârlagele şi Nehoiu, pentru a da doar câteva exemple, să îşi aducă, în anul 2015, apa cu butoaiele şi cu căruţele, de la fântâni cu apă nerecomandată consumului uman. Noi am înţeles altfel necesităţile populaţiei judeţului Buzău şi am implementat cea mai mare investiţie făcută vreodată aici, cu efecte benefice categorice în viaţa locuitorilor.

–         Obiectivele realizate în cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău” nu sunt “prost făcute şi fără cap”, aşa cum susţine autoironic deputatul, ci sunt realizate ireproşabil din punct de vedere tehnic, pe baza unei proiectări agreate de Uniunea Europeană şi de finanţatorii externi. Mai mult decât atât, Buzăul este dat drept exemplu, la acest capitol, atât de către autorităţile de management din ţara noastră, cât şi de către organismele europene abilitate. Am arătat transparenţă şi deschidere în ceea ce priveşte prezentarea investiţiilor către toţi locuitorii şi factorii responsabili politic şi administrativ şi ne exprimăm încă odată dorinţa de a arăta oricărei persoane interesate modul în care au fost implementate la Buzău programele cu finanţare externă.  Dacă domnul Preda nu a inţeles mare lucru din relatările de presă sau din materialele disponibile pe site-ul Companiei, îi întind o mână de ajutor şi îl invit cu cea mai bună credinţă, cu toţi specialiştii pe care îi are, să vină să vadă despre ce este vorba. Îi punem la dispoziţie toate elementele necesare pentru a se informa corect înainte de a vorbi. Îi propun chiar să mă însoţească, alături de domnul consilier Bădulescu Dorin (care a afirmat că nu s-a făcut nicio investiţie în Pogoanele, locul său de baştină), într-o vizită de documentare în Pogoanele, acolo unde vom putea să-i întrebăm pe localnici dacă erau necesare sau nu investiţiile prin care au acum apă potabilă şi canalizare.  

–         Mecanismul tarifar este parte integrantă şi obligatorie a procesului de implementare a investiţiilor cu finanţare europeană şi la acceptarea lui a contribuit întreg spectrul politic buzoian responsabil. Aceşti oameni, fie că era vorba de preşedinţi de Consiliu Judeţean, consilieri sau primari, sunt “vinovaţi” că au înţeles faptul că semnarea Contractului de Delegare şi responsabilităţile asumate pentru implementarea programului de investiţii au reprezentat singura cale pentru a realiza atât de multe investiţii într-un termen atât de scurt. Populaţia trebuie să înţeleagă că mecanismul tarifar aferent fiecărui proiect investiţional finanţat cu fonduri europene este valabil la nivelul întregii ţări, indiferent de operatorul regional aplicant şi că acesta se aplică în funcţie de etapele parcurse. Vorbim aici de responsabilitaţi majore asumate de la nivel internaţional până la nivel local. Probabil că domnul Preda Cezar nu este obişnuit să respecte înţelegerile şi angajamentele luate faţă de instituţii, parteneri interni şi externi sau oameni obişnuiţi, dar noi avem obligaţia de a respecta toate prevederile contractuale prin care a fost posibilă implementarea acestui proiect vital pentru judeţul Buzău, pentru că avem responsabilitatea întregii arii de operare. Este uşor să spui oamenilor că serviciile de apă/canalizare nu trebuie plătite sau că sunt prea scumpe, dar, dacă domnul Preda Cezar ar fi condus un operator regional cum este Compania de Apă Buzău, într-un regim de responsabilitate, ar fi avut aceeşi viziune ca a managementului actual al Companiei. Grija esenţială a domniei sale nu trebuie să fie populismul şi atacarea gratuită a marilor agenţi economici, ci ar trebui să se îngrijească de modalităţile prin care poate creşte veniturile cetăţenilor, în aşa fel încât plata utilitaţilor publice să nu mai reprezinte o problemă pentru aceştia.

–         În legatură cu pretinsa slabă calitate a serviciilor oferite de Compania de Apă, îi recomand lui Preda Cezar să se informeze la instituţiile responsabile cu monitorizarea apei potabile şi a apelor deversate în emisari. Este evident că serviciile noastre nu sunt la nivelul de 100% în ceea ce priveşte exigentele pe care le avem, dar niciun operator nu se poate lauda cu acest lucru. Compania de Apă Buzău nu este perfectă, ca domnul Preda, ci spunem clar că mai avem foarte multe lucruri de făcut. Reamintesc, pe această cale, că până şi cele mai mici probleme rămase în legătură cu calitatea serviciilor (suspensii feruginoase ale apei în anumite zile/zone ale oraşului) vor fi soluţionate până la sfârşitul anului, în urma implementării investiţiilor cu fonduri rămase din economiile făcute de Compania de Apă în urma implementării programelor investiţionale din perioada 2007 – 2014.  

–         Deşi nu exclud posibilitatea ca domnul Preda Cezar să deţină reţeta prin care, crescând numărul localităţilor în care operezi serviciul de alimentare cu apă/canalizare să îţi reduci numărul de angajaţi, doresc să apăr demnitatea şi calitatea profesională a angajatilor Companiei de Apă Buzău, cu ajutorul cărora au fost implementate investiţiile din ultima perioadă. Sunt oameni aleşi printr-o selecţie extrem de riguroasă, oameni pe care presa buzoiană i-a cunoscut în timpul vizitei de documentare la obiectivele de investiţii: ingineri foarte bine pregătiţi, proiectanţi înalt calificaţi şi specialişti care au implementat proiecte de zeci de milioane de euro într-un mod ireproşabil. Le transmit pe această cale felicitări pentru modul în care şi-au făcut treaba şi îi asigur că nu au de ce să se simtă amenintaţi. Exemple de politicieni populişti se găsesc prin toate judeţele ţării, mai ales în apropierea campaniei electorale. Sunt oameni care nu au realizat nimic în toată viaţa lor, oameni pe care nu îi ascultă nimeni, oameni frustraţi pentru lipsa reuşitelor profesionale. Îi asigur pe partenerii noştri şi pe consumatorii din judeţul Buzău că personalul Companiei de Apă este înalt calificat şi apt să gestioneze orice situaţie referitoare la serviciile publice de apă/canal.

–         În fine, legat de “sugestia” deputatului Preda Cezar referitoare la cei cărora voi scrie în viitor, îi mulţumesc pentru grijă, îl felicit pentru caracterul dovedit şi îl asigur că nici cei mai buni prieteni ai domniei sale nu vor  găsi vreo fisură în managementul Companiei de Apă Buzău. Vorbim aici, din păcate pentru dorinţele domnului Preda, de societatea cea mai verificată/controlată/analizată din judeţ, de cel mai mare operator economic buzoian, aşa că ameninţările sale nu au darul de a speria pe nimeni. Îl rugăm, pe această cale, să prezinte toate informaţiile pe care le are organismelor abilitate. Ceea ce nu a înţeles domnul Preda este că, spre deosebire de domnia sa, noi chiar ne dorim să fim verificaţi şi controlaţi şi că toate deciziile importante le luăm după ce ne-am asigurat că sunt corecte din toate punctele de vedere. Decizia referitoare la achiziţionarea unui nou sediu se înscrie în această tematică. Dar, dacă operatorul regional buzoian este verificat şi controlat frecvent de autorităţi, întrebarea este dacă acelaşi regim, adică o verificare permanentă a tuturor activităţilor domniei sale de către autorităţile statutului, i-ar conveni deputatului Preda Cezar. Pe de altă parte, doresc să precizez că avem obligaţia contractuală de a informa partenerii externi despre problemele apărute în derularea proiectului şi despre respectarea angajamentelor asumate de către semnatarii contractului. Suntem conştienţi de necesitatea verificării de către toate organismele abilitate a deciziilor şi acţiunilor operatorului regional. Aceasta se întâmplă şi este absolut normal să fie aşa. Ar fi interesant dacă aceste organisme instituţionale ar controla şi verifica şi deciziile politice prin care sunt amânate investiţii urgente, sunt blocate proiecte cu bani europeni, sau prin care se ajunge la penalizări suportate din buzunarul cetăţeanului. 

 

Atât în postura de director al unuia dintre cei mai importanţi operatori regionali din România, cât şi în calitate de preşedinte al Patronatului Apei din ţara noastră, consider că modul jenant în care Preda Cezar alege să îşi înceapă campania electorală să fie cunoscut de către toţi şi sancţionat ca atare, ca exemplu de populism deşănţat şi de iresponsabilitate civică. Solicit scuze publice de la domnul Preda faţă de Compania de Apă, faţă de locuitorii judeţului nostru şi faţă de instituţiile europene fără de care investiţiile majore din judeţul Buzău nu puteau fi implementate. Ne aşteptăm ca, în calitatea sa de deputat, domnul Preda Cezar să aibă activităţi parlamentare prin care să urmărească creşterea gradului de transparenţă a operatorilor, eliminarea birocraţiei din zona implementării investiţiilor derulate cu fonduri europene, să propună proiecte pentru dezvoltarea judeţului etc. Deşi domnia sa se află într-o mare eroare şi atacă fără temei şi fără cunoştinţele necesare activitatea Companiei de Apă Buzău, care deserveşte aproape jumătate din populaţia judeţului nostru, îl invit sincer să ne sprijine în ceea ce priveşte identificarea soluţiilor pentru restul judeţului, în aşa fel încât toţi locuitorii Buzăului să aibă acces la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

 

Ionel Tescaru

Director General al Companiei de Apă S.A. Buzău

Be the first to comment

Leave a Reply