Şedinţă ordinară marţi, 30 iunie 2015, la Consiliul Judeţean Buzău

Prin Dispoziția nr.261/23.06.2015, Consiliul Județean Buzău este convocat în 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, 
marți, 30 iunie 2015, ora 09:00
.

 Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 30 iunie 2015:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2015 orașului Nehoiu;

2. Rectificarea I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2015;

3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al Direcției generale de Asistență Socială și protecția Copilului Buzău;

4. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2015 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;

5. Achiziționarea de către Județul Buzău a cotei părți din imobilul proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Bistriței, nr. 45, județul Buzău;

6. Achiziționarea de către Județul Buzău a imobilului proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ștefu, nr.1, județul Buzău;

7. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;

8. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău;

9. Aprobarea unei modificări în statul de funcții al SC ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

10. Aprobarea colaborării Consiliului Județean Buzău cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău în aplicarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

11. Aprobarea convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Consiliul Județean al Elevilor Buzău;

12. Modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a Județului Buzău;

13. Aprobarea primirii în calitate de membru asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” a comunei Săhăteni;

II. NOTE, INFORMĂRI, RAPOARTE:

14. INFORMAREA Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău referitoare la parteneriatele perfectate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău anterior intrării în vigoare a prevederilor art.2, alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.206/2014.

Be the first to comment

Leave a Reply