Dezvoltare durabilă cu bani europeni (I)

DESPRE COMPANIA DE APĂ BUZĂU

Compania de Apă Buzău, Operator Regional licenţiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Buzău, şi-a început activitatea în anul 2008, în urma reorganizării Regiei Autonome Municipale Buzău, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Buzău. Compania funcţionează ca societate comercială pe acţiuni, cu capital public, aparţinând unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău.

Compania de Apă asigură gestionarea acestor servicii publice în 23 de localităţi din judeţ, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”: municipiile Buzău şi Râmnicu Sărat, oraşele Nehoiu, Pogoanele şi Pătârlagele, comunele Merei, Pietroasele, Ulmeni, Siriu, Cislău, Verneşti, Chiojdu, Valea Râmnicului, Grebănu, Topliceni, Săpoca, Mânzăleşti, Vipereşti, Cernăteşti, Beceni, Vintilă Vodă, Săruleşti şi Murgeşti.

 

Compania de Apă a obţinut certificări conform standardelor internaţionale în următoarele domenii: Managementul Calităţii (ISO 9001:2008), Managementul de Mediu (ISO 14001:2004), Managementul Responsabilităţii Sociale (SA 8000:2008), Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă (OHSAS: 18001:2007), precum şi domeniul Managementului Siguranţei Alimentului (ISO 22000:2005). Certificările au fost acordate de Societatea Română de Atestare a Calităţii (SRAC), precum şi de Institutul Internaţional de Certificare IQNet.

 

Stategia generală de dezvoltare a companiei este axată pe trei direcţii:

·        Modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

·        Extinderea ariei de operare în alte unităţi administrativ-teritoriale;

·        Continuarea procesului de îmbunătăţire a performanţelor.

 

 Unul dintre obiectivele primordiale ale Companiei de Apă  este  programul de investiţii  „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău”.

DESPRE PROIECT

 

 

Programul de investiţii „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău”este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013, Axa Prioritară 1.

 

Obiectivul global al proiectului este acela de a îmbunătăţi infrastructura în domeniul apei şi apei uzate a judeţului Buzău, nu doar în beneficiul locuitorilor şi pentru îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, ci şi pentru a îndeplini obligaţiile referitoare la aquis-ul de mediu în timpul perioadelor de tranziţie agreate între România şi UE.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• Îmbunătăţirea calităţii apei potabile pentru a întruni standardele UE (98/83/EC);

• Creşterea ratei de branşare la staţiile de epurare a apei uzate, în scopul conformării la Directiva pentru Epurarea Apelor Uzate Orăşeneşti;

 

Noile investiţii vor avea o contribuţie esenţială la atingerea următoarelor obiective din Articolul 174 din Tratatul CE:

• conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător;

• protejarea sănatăţii umane;

• utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale ;

• promovarea măsurilor la nivel internaţional pentru protejarea mediului la nivel regional sau mondial;

• îmbunătăţirea calităţii apei din cursurile  de apă.

 

Valoarea proiectului

Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău” se desfăşoară în perioada 2011-2015 şi are o valoare totală de 341.661.747 lei, fără TVA, din care:

·        contribuţia Uniunii Europene – 77,25%

·        contribuţie de la bugetul de stat –11,81%

·        credit al Operatorului Regional, din împrumut BERD –9,13%

·        contribuţie de la bugetul local –1,81%.

 

Be the first to comment

Leave a Reply