Şedinţă la Consiliul Judeţean Buzău, vineri, 29 mai 2015, ora 10:00.

Consilierii judeţeni sunt convocaţi vinerea viitoare în şedinţă ordinară pentru a dezbate proiectele de hotărâri supuse aprobării aflate pe ordinea de zi. Cele mai interesante proiecte, care în mod sigur vor genera dezbateri aprinse, se referă la stabilirea destinaţiei imobilului de pe strada Chiristigii nr.3, trecerea unui teren din proprietate publică în proprietate privată, teren situat pe strada Stadionului nr. 7, dar şi modificarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015. Se mai aşteaptă dezbateri aprinse pe tema înnoirii parcului auto pentru Teatrul George Ciprian, dar şi proiectul de finanţare a unui lăcaş de cult.

 PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Aprobarea contului de execuţie a exerciţiului  bugetar al Judeţului Buzău pe anul 2014;

2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din fonduri nerambursabile (sursa D) pentru anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

3. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Judeţului Buzău pe anul 2015 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;

4. Modificarea art. 2, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 87/2015 privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Buzău şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării, Buzău, 14-17 mai 2015;

5. Stabilirea destinaţiei imobilului proprietate publică a Judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Chiristigii, nr. 3;

6. Trecerea unei suprafeţe de teren de 2078 mp. – lot dezmembrat din terenul aferent imobilului situat în municipiul Buzău, strada Stadionului nr. 7 din proprietate publică în proprietate privată a Judeţului Buzău;

7. Modificarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2015;

8. Aprobarea participării în anul 2015 a Teatrului „George Ciprian” Buzău în cadrul Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional;

9. Aprobarea furnizării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a unui serviciu social, contra cost, copiilor şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special, aflaţi în familie;

10. Aprobarea Protocolului de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Fundaţia „Prieteni pentru tine” Bucureşti;

11. Aprobarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Buzău.

12. Validarea rezultatului concursului organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău pentru ocuparea postului vacant de Şef secţie obstetrică-ginecologie I;

II. NOTE,  INFORMĂRI, RAPOARTE

1. Raport privind activitatea autorităţii publice judeţene în anul 2014;

2. Buletin informativ cuprinzând informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2015.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply