S-a deschis sesiunea de raportare 2015 în vederea realizării inventarelor de emisii pentru anul 2014

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău anunţă operatorii economici și instituţiile care deţin date referitoare la sursele de poluanţi atmosferici, că s-a deschis sesiunea de raportare 2015 în Sistemul Integrat de Mediu (SIM).

 Sesiunea de raportare este deschisă în perioada 15 ianuarie – 15 martie 2015. În acest context, toți deţinătorii de informații necesare elaborării inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici trebuie:

 

–  să completeze chestionarele aferente activităţilor desfăşurate în anul 2014 în aplicaţia „SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” disponibilă pe site-ul A.N.P.M. (https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public). Pentru completarea corectă a chestionarelor se poate consulta documentul „Ghid de utilizare a sistemului SIM.Inventar Emisii” disponibil la aceeași adresa.

SAU

– în absența unei conexiuni la internet, să transmită chestionarele ce trebuie completate în funcție de specificul activității, la sediul APM Buzău, pe suport hârtie (conform anexei nr. 3 la O.M.M.P nr. 3299/2012 referitor la aprobarea metodologiei de elaborare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă).

Precizăm că, în conformitate cu art. 79, al. 3, lit. a din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, nerespectarea obligaţiei titularului de activitate de a furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru persoane fizice şi de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane juridice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul A.P.M. Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr. 11,  la numărul de telefon: 0238413117, 0238719693.

Persoane de contact:

Ion STANCIU, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, e-mail:ion.stanciu@apmbz.anpm.ro

Oana NEAGU, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, e-mail:oana.neagu@apmbz.anpm.ro

 

Director Executiv

Ionuţ Sorin APOSTU

 

Be the first to comment

Leave a Reply