Deciziile publicate de Comisia Europeană în data de 5 septembrie 2013, referitoare la Măsurile Naţionale de Implementare privind alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013 – 2020

 

În data de 5 septembrie 2013, Comisia Europeană a făcut publică Decizia COM C (2013) 5666/05.09.2013 privind Măsurile Naţionale de Implementare privind alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră sub schema de comercializare a certificatelor de emisii de CO2 reglementată la nivel European de Directiva 2003/87 şi Decizia privind factorul de utilizare al capacităţii instalaţiilor, utilizat pentru scopul alocării de certificate în cazul instalaţiilor industriale care solicită alocare gratuită, suplimentar faţă de cea acordată prin Măsurile Naţionale de Implementare.

 

 

Certificatele de emisii reprezintă dreptul acordat de stat fiecărui operator care deţine o instalaţie din sectoarele de sub schemă[1] de a emite dioxid de carbon, care trebuie utilizat pentru conformarea cu emisiile anuale de CO2 generate de activitatea de producţie pe care o desfăşoară, acestea fiind comercializate în situaţiile în care operatorii – prin investiţiile de retehnologizare şi îmbunătăţirea eficienţei energetice, îşi reduc emisiile de CO2 comparativ cu valoarea anuală alocată cu titlu gratuit prin Măsurile Naţionale de Implementare, având astfel un disponibil de certificate care poate fi valorificat pe piaţă.

 

Deciziile Comisiei Europene sunt rezultatul evaluării datelor şi informaţiilor transmise de Statele Membre în cursul anilor 2011 şi 2012, inclusiv a consultărilor tehnice la care România a participat cu ocazia misiunii “în country visit” realizată de reprezentanţii CE la sediul Ministerului Mediului în luna mai 2012.

 

În cazul României, Comisia a realizat o evaluare în detaliu a datelor notificate de autoritatea pentru protecţia mediului, inclusiv în ceea ce priveşte coerenţa datelor furnizate de operatorii instalaţiilor de sub schemă dar mai ales eligibilitatea lor pentru alocarea cu titlu gratuit a certificatelor.

În urma analizei, Comisia a stabilit că în cazul informaţiilor transmise de România nu există incoerenţe în legătură cu numărul de certificate de emisii propus prin Măsurile Naţionale de Implementare, acestea fiind justificate de datele referitoare la activitatea instalaţiilor din România, puse la dispoziţie de către operatori. De asemenea, Comisia a stabilit că pentru acest proces, au fost respectate toate cerinţele legale în vigoare, aplicabile la nivel european în acest domeniu.

 

Decizia CE privind Măsurile Naţionale de Implementare se referă la numărul preliminar de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate în perioada 2013-2020.

Potrivit principiilor de alocare stabilite de Comisia Europeană, numărul final de certificate de emisii care vor fi alocate instalaţiilor din România urmează să fie calculat de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin înmulţirea valorilor alocărilor preliminare de certificate de emisii transmise la CE în cadrul Măsurilor Naţionale de Implementare, cu valoarea factorilor de corecţie stabiliţi de CE în conformitate cu prevederile Deciziei 2011/278/UE.

Acest lucru se va realiza pe baza instrucţiunilor pe care MMSC urmează să le primească de la Comisia Europeană în perioada următoare.

 

România s-a aflat printre primele State Membre care au transmis la CE, Măsurile Naţionale de Implementare, în luna octombrie 2011. – Documentul cuprinzând lista operatorilor economici şi numărul preliminar de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în perioada 2013-2020. Prin prisma activităţii pe care o desfăşoară, în această listă au fost incluşi importanţi operatori economici din sectorul energetic – cu capital de stat şi privat, inclusiv sisteme de încălzire centralizată care furnizează energie termică populaţiei şi agenţilor industriali, dar şi instalaţii din sectoare industriale cu impact economic şi social semnificativ la nivel naţional, precum: producerea cimentului, varului, producerea substanţelor chimice, rafinarea produselor petroliere, fabricarea aluminiului, producerea fontei şi a oţelului, producerea metalelor neferoase, fabricarea produselor ceramice, sticlei, celulozei şi hârtiei.

Documentul a fost avizat de Guvernul României, transmiterea lui la Comisia Europeană fiind aprobată printr-un Memorandum iniţiat de către Ministerul Mediului.

 

Pentru elaborarea Măsurilor Naţionale de Implementare şi stabilirea numărului preliminar de certificate de emisii alocate pentru perioada 2013-2020, România a utilizat Ghidurile elaborate de CE pentru punerea în aplicare a principiilor de alocare stabilite de Decizia 2011/278/UE, aplicabile tuturor Statelor Membre. De asemenea, pe toată durata procesului de elaborare a acestui document, Ministerul Mediului a organizat o serie de consultări tehnice cu operatorii şi organismele de verificare care au verificat şi validat datele referitoare la activitatea din fiecare instalaţie, lista instalaţiilor fiind supusă consultării tuturor factorilor interesaţi înainte de transmiterea ei în luna octombrie 2011, pe pagina de internet a Ministerului Mediului.

 

În urma consultărilor cu operatorii şi reprezentanţii Comisiei, varianta finală, revizuită a Măsurilor Naţionale de Implementare, care conţine un număr de 216 instalaţii, a fost transmisă la CE în luna aprilie 2013.

Întregul proces de elaborare a Măsurilor Naţionale de Implementare a necesitat o implicare activă a operatorilor economici şi a patronatelor care activează în domeniile de care aparţin operatorii, dar şi un dialog tehnic permanent pe care Ministerul Mediului l-a avut cu reprezentanţii Comisiei Europene, pentru a clarifica şi susţine situaţia fiecărei instalaţii inclusă în NIMs, astfel încât numărul final de certificate de emisii alocat de CE să poată permite operatorilor economici o funcţionare corespunzătoare pe termen mediu şi lung, în condiţiile în care acestea trebuie să se menţină competitive pe o piaţă supusă unor principii concurenţiale, la nivel naţional şi european, pentru a contribui la creşterea economică şi păstrarea locurilor de muncă.

 

Pentru a asigura transparenţa acestui proces dar şi o corectă şi eficientă informare a operatorilor economici, menţionăm că informaţiile referitoare la numărul final de certificate de emisii de GES alocate gratuit în perioada 2013-2020 vor fi afişate pe pagina de internet a Ministerului şi Schimbărilor Climatice, pe pagina de internet: www.mmediu.ro, pentru a putea fi consultate de toţi factorii interesaţi.

De asemenea, pentru a putea veni în sprijinul operatorilor economici care deţin instalaţii ce fac obiectul schemei de comercializare, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice va găzdui în perioada 16-24 septembrie a.c., o sesiune de dezbateri tehnice, pentru a putea discuta aspectele legate de modificările legislative la nivel european în domeniul reducerii emisiilor de dioxid de carbon precum şi modul în care acestea vor influenţa activitatea operatorilor economici, în contextul în care obiectivul principal al politicii UE din domeniul schimbărilor climatice este trecerea la o economie competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, pentru a putea contribui la diminuarea efectelor schimbărilor climatice.

Evenimentul face parte dintr-o serie de acţiuni pe care Ministerul Mediului le are în vedere pentru a putea îmbunătăţi nivelul de cunoaştere al operatorilor în ceea ce priveşte managementul emisiilor de carbon şi respectarea standardelor de mediu în domeniu, cu costuri cât mai reduse inclusiv pentru populaţie.

 

 [1]Precum: producerea de energie – inclusiv sistemele de încălzre centralizată, fabricarea fontei şi oţelului, producerea cimentului, sticlei, varuluil, celulozei şi hârtiei, rafinarea produselor petroliere, fabricarea sticlei, produselor ceramice  şi a aluminiului, producerea substanţelor chimice organice, etc, 

Be the first to comment

Leave a Reply