Timbru de mediu: autovehiculele dobândite prin partaj nu mai sunt exceptate de la plată, din cauza invocării abuzive a acestei excepţii

  În cadrul Şedinţei de Guvern din data de 30 iulie 2013 a fost aprobată Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. În cadrul acestei ordonanţe este prevăzută şi modificarea Ar.8 şi a Art.15 din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată in Monitorul Oficial al României nr. 119 din 04 martie 2013.

            Astfel, Art.8 se abrogă, iar la articolul 15, alineatul (1) si (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(1) În vederea stimulării achiziţionării vehiculelor noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care achiziţionează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul nou achiziţionat, denumit în continuare ecotichet.”

“(3) Criteriile de eligibilitate, modelul ecotichetului prevăzut la alin. (1), modalitatea de utilizare, precum şi metodologia de finanţare, se stabilesc prin Ghid de finanţare a Programului aprobat prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice.”

      

  În prezent, conform prevederilor art. 8 lit. f) din OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, sunt exceptate de la plata taxei autovehiculele dobândite prin partaj. Astfel, s-a creat un mecanism de eludare a plăţii timbrului prin achiziţionarea unui autovehicul second-hand din spaţiul comunitar în coproprietate, iar anterior înmatriculării acestuia coproprietarii făcând partajul pe cale notarială, prin buna învoiala, asupra autovehicului respectiv.

        Prin urmare, prin aplicarea excepţiei prevăzută la art. 8 lit. f) din OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (neplata timbrului de mediu de către coproprietarul dobânditor), se creează atât o discriminare între beneficiarii excepţiei şi cei care sunt obligaţi la plata timbrului prin achiziţionarea autovehicului second-hand tot din spaţiul comunitar, cât şi un prejudiciu adus bugetului general consolidat.

 

Be the first to comment

Leave a Reply