EXPUNERE PRIVIND PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI STRATEGII ALE REGIEI AUTONOME MUNICIPALE “RAM” BUZĂU

Suntem alături de dvs., cetăţeni ai municipiului Buzău, încă din anul 1961, fie că ne-am numit I.J.G.C.L. Buzău, R.A. GOSCOM Buzău sau Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău.

Ani de-a rândul, prin sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, v-am asigurat căldura şi apa caldă de consum de care aţi avut nevoie.

Am realizat acest lucru folosindu-ne de:

·         centrala termică urbană ce a avut în dotare două CAF-uri de căte 100 Gcal/h fiecare şi completat cu un CAF de 10 Gcal/h în anul 2007;

·         26,50 km de reţea de transport, în sistem de două conducte, montată aerian şi îngropat;

·         39 puncte termice proprii, 5 centrale termice de cartier, o centrală de cogenerare, 21 puncte termice aflate în proprietatea unor instituţii şi 61 substaţii de bloc aflate în proprietatea Primăriei Municipiului Buzău ;

·         57 km de reţea secundară, în sistem de patru conducte (tur şi retur pentru încălzire, apă caldă de consum şi recirculare apă caldă), montată îngropat şi prin subsolul tehnic al blocurilor.

Datorită investiţiilor realizate în sistemul centralizat de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, atât de administraţia locală cât şi de RAM Buzău, calitatea serviciilor furnizate au crescut de la an la an.

Astfel,Regia Autonomă Municipală Buzău a organizat în anul 2007 o procedură de selecţie a unui investitor capabil să realizeze instalaţia de cogenerare în municipiul Buzău, investitor care să producă şi să furnizeze în mod independent energie.

S.C. Ecogen Energy S.A., înfiinţată ca o societate comercială de tip producător independent de energie pentru implementarea proiectului, care  funcţionează ca o unitate de producere a energiei în cogenerare are ca acţionari:

–                    Consiliul Local al Municipiului Buzău  (5,1%)

–                    Romelectro Bucureşti (25%)

–                    ISPE Bucureşti (25%)

–                    Eximprod Grup Buzău (23,48%)

–                    Regia Autonomă Municipală Buzău (21,42%)

Etapizat, cu finanţare din toate sectoarele, de stat şi privat, au avut loc modernizări ale sistemului de termoficare care au vizat în principal următoarele:

  • construirea de către S.C. Ecogen Energz S.A. Buzău a unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă, care produce energie termică şi electrică în cogenerare, având echipamente termoenergetice de înaltă performanţă: 2 motoare termice de câte 3 MWh, 2 CAF-uri de câte 30 Gcal/h şi unu CAF de 10 Gcal/h;astfel, s-a obţinut o schemă de funcţionare a instalaţiilor termomecanice mult mai elastică şi acoperitoare pentru toate regimurile termice, iar din punct de vedere economico-comercial a rezultat posibilitatea separării cheltuielilor şi evidenţierii corecte a costurilor prin separarea tehnologică şi funcţională a instalaţiilor de producere a energiei termice faţă de reţeaua de transport;
  • lucrări de reabilitare în proporţie de 90% la reţeaua de transport a agentului termic primar(reţea în sistem de două conducte) prin care s-au înlocuit conductele vechi cu conducte noi, preizolate, prevăzute cu fir de cupru pentru depistarea eventualelor infiltraţii de apă şi transmiterii la dispeceratul central a defecţiunilor sesizate;
  • lucrări de modernizare la 18 puncte termice, din 39 existente, care au vizat înlocuirea echipamentelor şi realizarea sistemului de monitorizare şi transmitere la distanţă a parametrilor de stare şi mărimilor termoenergetice din punctele termice la dispeceratul central;
  • lucrări de reabilitare în proporţie de 55% la reţeaua de distribuţie a agentului termic secundar (reţea secundară în sistem de patru conducte), care au presupus înlocuirea conductelor existente deteriorate, cu altele moderne, preizolate, prevăzute cu senzori de transmitere la distanţă a eventualelor defecţiuni
  • lucrări de contorizare a energiei termice – încălzire şi a.c.c. – la limita de proprietate, la toate blocurile racordate la SACET, prevăzute inclusiv cu instalaţie de recirculare a apei calde de consum, şi realizarea sistemului de monitorizare şi transmitere la distanţă a indicaţiilor contoarelor de scară de bloc la dispeceratul central;

Pe termen scurt, mediu şi lung, împreună cu autoritatea locală, ne propunem:

·         finalizarea lucrărilor de reabilitare atât la reţeaua de transport cât şi la reţeaua de distribuţie a agentului termic;

·         modernizarea celorlalte puncte termice;

·         echilibrare hidraulică a circuitului secundar de încălzire ;

·         înlocuirea contoarelor de tip mecanic cu contoare cu ultrasunete, atât pentru încalzire cât si apa caldă de consum, cu transmiterea parametrilor termodinamici la dispeceratul central ;

·         folosirea energiei regenerabile (panouri solare) la prepararea apei calde de consum ;

·         eficientizarea producerii energiei termice în cogenerare de înaltă eficienţă.

Unitatea noastră a depus şi depune un efort susţinut pentru apropierea de client prin:

·         menţinerea în ultimii 7 (şapte) ani a aceluiaşi preţ de facturare la populaţie, 185,24 lei/Gcal, inclusiv creşterea TVA de la 19% la 24%, în condiţiile în care începând cu octombrie 2011 a dispărut componenta unitară de combustibil care era asigurată de bugetul de stat prin M.A.I.; acest lucru s-a realizat cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Buzău, care, a suportat din bugetul local c/val subvenţiei acordată;

·         preluarea în facturare şi încasare individuală a noi apartamente situate în condominii racordate la sistem;

·         realizarea inventarierilor instalaţiilor interioare de încălzire şi aplicarea noii proceduri de stabilire a consumurilor de energie termică;

·         atestarea conformităţii contoarelor de apă rece şi apă  caldă,cu rol de repartitoare de costuri în cadrul instalaţiilor interioare din condominiu, prin laboratorul  propriu de metrologie;

·         executarea unor lucrări la instalaţiile interioare din apartamente menite să înlăture mici defecţiuni de funcţionare a corpurilor de încalzire, a coloanelor ce traversează apartamentele şi consultanţa acordată în acest sens;

acţiuni de informare a clienţilor privind posibilitatea de a se racorda la SACET folosind sistemul tur-retur pe casa scării şi contorizare individuală cu distribuţie pe orizontală; acest sistem poate fi realizat, contracost, de unitatea noastră şi presupune amplasarea pe casa scării în plan vertical, până la ultimul nivel, a întregului sistem de conducte de încalzire (tur şi retur) şi de apă caldă (tur şi recirculare). Din acestea se execută racordurile  individuale pentru fiecare apartament, branşamentele fiind prevăzute cu robineţi de izolare şi buclă  de masură a consumului de energie termică pentru încalzire şi apă caldă de consum. Reglajul  individual pentru încălzire se poate realiza cu ajutorul robineţilor termostataţi montaţi pe calorifere  sau prin închiderea celor montaţi la exteriorul apartamentului. În cadrul acestei soluţii se aduce o îmbunătăţire a furnizării apei calde prin extinderea conductei de  recirculare până la ultimul nivel al blocului, şi în acest fel timpul de aşteptare pentru încălzirea apei calde de consum se reduce la cca. 30 sec. pentru fiecare consumator.

Be the first to comment

Leave a Reply